דף היומי של שמעון וולף - מסכת זבחים
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת זבחים
תאריךדף 
יום שלישי 16/09/2025 הקדמה לקדשים וזבחים זבחים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/04/2018 זבחים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/09/2025 זבחים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/04/2018 זבחים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/09/2025 זבחים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/04/2018 זבחים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/09/2025 זבחים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/04/2018 זבחים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/09/2025 זבחים דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/09/2025 זבחים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/04/2018 זבחים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/09/2025 זבחים דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/09/2025 זבחים דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/04/2018 זבחים דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/09/2025 זבחים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/04/2018 זבחים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/09/2025 זבחים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/04/2018 זבחים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/09/2025 זבחים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/04/2018 זבחים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/09/2025 זבחים דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/04/2018 זבחים דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/09/2025 תרשים להולכה לדעת ר' שמעון זבחים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/04/2018 זבחים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/09/2025 זבחים דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/09/2025 זבחים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/04/2018 זבחים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/10/2025 זבחים דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/10/2025 ציצית: כסות לילה וה' כנפות זבחים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/05/2018 זבחים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/10/2025 האם משה היה כהן? זבחים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/05/2018 זבחים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/10/2025 צפון המזבח זבחים דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/05/2018 זבחים דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/10/2025 תרשים לסוגית מי כיור זבחים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/05/2018 זבחים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/10/2025 זבחים דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/10/2025 זבחים דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/10/2025 זבחים דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/10/2025 זבחים דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/05/2018 זבחים דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/10/2025 זבחים דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/05/2018 זבחים דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/10/2025 זבחים דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/05/2018 זבחים דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/10/2025 זבחים דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/05/2018 זבחים דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/10/2025 זבחים דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/10/2025 זבחים דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/05/2018 זבחים דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/10/2025 זבחים דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/10/2025 תרשים לביאה במקצת זבחים דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/05/2018 זבחים דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/10/2025 ר' יוחנן וריש לקיש זבחים דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/05/2018 זבחים דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/10/2025 זבחים דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/05/2018 זבחים דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/10/2025 זבחים דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/10/2025 זבחים דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/10/2025 זבחים דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/10/2025 זבחים דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/10/2025 תרשים ופסוקים לועשה לפר זבחים דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/05/2018 זבחים דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/10/2025 תרשים וביאורים לקל וחומר
תרשים ופסוקים לועשה לפר
זבחים דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/05/2018 זבחים דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/10/2025 תרשים וביאורים לקל וחומר זבחים דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/05/2018 זבחים דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/10/2025 זבחים דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/05/2018 זבחים דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/10/2025 זבחים דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/10/2025 פסוקים זבחים דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/05/2018 זבחים דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/10/2025 זבחים דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/05/2018 זבחים דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/10/2025 זבחים דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/05/2018 זבחים דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/10/2025 זבחים דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/05/2018 זבחים דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/11/2025 פסוקים זבחים דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/05/2018 זבחים דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/11/2025 זבחים דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/06/2018 זבחים דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/11/2025 תרשים ללימודים זבחים דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/11/2025 זבחים דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/06/2018 זבחים דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/11/2025 זבחים דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/11/2025 תרשים וציורים ליסוד דרומי זבחים דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/06/2018 זבחים דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/11/2025 תרשים וציורים למזבח החיצון זבחים דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/06/2018 זבחים דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/11/2025 תרשים וציורים ללפני פתח אוהל מועד זבחים דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/06/2018 זבחים דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/11/2025 שקיעת החמה ע"פ שיטת רבינו תם זבחים דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/06/2018 זבחים דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/11/2025 תרשים לסיכום פרק איזהו מקומן זבחים דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/11/2025 ציורים למקום המזבח זבחים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/06/2018 זבחים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/11/2025 ציורים למקום המזבח ביחס לכיור
סיכום לשיטות מיקום המזבח
זבחים דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/06/2018 זבחים דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/11/2025 קדושת הארץ והמקדש זבחים דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/06/2018 זבחים דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/11/2025 זבחים דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/06/2018 זבחים דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/11/2025 ציורים וביאורים למזבח הנחושת והכבשים זבחים דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/06/2018 זבחים דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/11/2025 זבחים דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/06/2018 זבחים דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/11/2025 ציורים וביאורים לבית הדשן והכבשים הקטנים זבחים דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/11/2025 זבחים דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/06/2018 זבחים דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/11/2025 זבחים דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/11/2025 ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים זבחים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/06/2018 זבחים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/11/2025 ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים זבחים דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/06/2018 זבחים דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/11/2025 סיכום סוגית נבילת העוף זבחים דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/06/2018 זבחים דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/11/2025 סיכום סוגית נבילת העוף זבחים דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/06/2018 זבחים דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/11/2025 זבחים דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/11/2025 זבחים דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/06/2018 זבחים דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/11/2025 זבחים דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/11/2025 זבחים דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/06/2018 זבחים דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/11/2025 זבחים דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/11/2025 זבחים דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/11/2025 זבחים דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/06/2018 זבחים דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/12/2025 זבחים דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/12/2025 מצות כורך זבחים דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/12/2025 זבחים דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/12/2025 זבחים דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/07/2018 זבחים דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/12/2025 זבחים דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/07/2018 זבחים דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/12/2025 טבלאת סיכום למזבח מקדש זבחים דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/07/2018 זבחים דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/12/2025 זבחים דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/07/2018 זבחים דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/12/2025 זבחים דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/12/2025 זבחים דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/07/2018 זבחים דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/12/2025 זבחים דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/07/2018 זבחים דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/12/2025 זבחים דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/07/2018 זבחים דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/12/2025 זבחים דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/07/2018 זבחים דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/12/2025 זבחים דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/07/2018 זבחים דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/12/2025
zevachim091_Pasik_Reishei.pdf
זבחים דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/07/2018 זבחים דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/12/2025 זבחים דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/12/2025 זבחים דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/07/2018 זבחים דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/12/2025 זבחים דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/07/2018 זבחים דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/12/2025 זבחים דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/07/2018 זבחים דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/12/2025 זבחים דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/07/2018 זבחים דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/12/2025 מצות אכילת קדשים ועוד
zevachim097_Aseh_Doche_LoTaseh_AndMore.pdf
זבחים דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/07/2018 זבחים דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/12/2025 זבחים דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/07/2018 זבחים דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/12/2025 זבחים דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/12/2025 אונן נגד אבל ותרשים לסוגיא זבחים דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/12/2025 זבחים דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/12/2025 מינוי מלך שלא משבט יהודה זבחים דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/07/2018 זבחים דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/12/2025 זבחים דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/07/2018 זבחים דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/12/2025 זבחים דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/12/2025 זבחים דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/12/2025 דרשת פסוקים לפרק יג זבחים דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/12/2025 תרשים למחלוקת ר' עקיבא\ר' ישמעאל ורבא\עולא זבחים דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/07/2018 זבחים דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/12/2025 זבחים דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/01/2026 זבחים דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/07/2018 זבחים דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/01/2026 זבחים דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/08/2018 זבחים דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/01/2026 זבחים דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/08/2018 זבחים דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/01/2026 זבחים דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/08/2018 זבחים דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/01/2026 מקורות לסוגיות טומאת אוהל, הבל וצדקה זבחים דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/01/2026 זבחים דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/08/2018 זבחים דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/01/2026 זבחים דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/01/2026 זבחים דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/08/2018 זבחים דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/01/2026 זבחים דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/08/2018 זבחים דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/01/2026 ציר זמן למשכן שילה ופסוקים זבחים דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/08/2018 זבחים דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/01/2026 זבחים דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/08/2018 זבחים דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/01/2026 זבחים דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"