דף היומי של שמעון וולף - מסכת יומא
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת יומא
תאריךדף 
יום שלישי 13/04/2021 הקדמה ופסוקים למסכת יומא יומא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/04/2021 יומא דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/04/2021 יומא דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/04/2021 שבעת ימי המילואים - פרשת תצוה מול פרשת צו יומא דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/04/2021 יומא דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/04/2021 יומא דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/04/2021 יומא דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/04/2021 יומא דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/04/2021 מפות עזר
מזוזה ודירת עראי
יומא דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/04/2021 יומא דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/04/2021 יומא דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/04/2021 יומא דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/04/2021 סדר העבודה ע"פ מסכת תמיד ומדות (מחלוקת רבנן ואבא שאול) יומא דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/04/2021 תרשים לשיטות באין יסוד למזבח בדרום ובמזרח יומא דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/04/2021 תרשימים למדות העזרה ומיקום המזבח יומא דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/04/2021 תרשימים ליישב לשכות בית המוקד ע"פ מסכתות תמיד ומדות יומא דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/04/2021 יומא דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/04/2021 יומא דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/05/2021 יומא דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/05/2021 יומא דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/05/2021 יומא דף כב  
יום שלישי 04/05/2021 יומא דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/05/2021 יומא דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/05/2021 יומא דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/05/2021 יומא דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/05/2021 פסוקים עם הערות - האם נצרך כהן לעבודה יומא דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/05/2021 יומא דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/05/2021 יומא דף כט  
יום שלישי 11/05/2021 יומא דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/05/2021 יומא דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/05/2021 יומא דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/05/2021 יומא דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/05/2021 יומא דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/05/2021 יומא דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/05/2021 תרשימים למיקום המזבח ולצד צפון של המזבח יומא דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/05/2021 יומא דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/05/2021 מי תרם את שערי הזהב בעזרה יומא דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/05/2021 עיונים במצות אכילת קדשים יומא דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/05/2021 סדר עבודת יום הכיפורים ע"פ הפסוקים יומא דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/05/2021 יומא דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/05/2021 יומא דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/05/2021 יומא דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/05/2021 יומא דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/05/2021 הצבע של זהב וטבלת סיכום לשיטות במערכות יומא דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/05/2021 תפילת מעריב מוקדם בערב שבת יומא דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/05/2021 יומא דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/05/2021 יומא דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/05/2021 יומא דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/05/2021 יומא דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/06/2021 יומא דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/06/2021 יומא דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/06/2021 יומא דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/06/2021 יומא דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/06/2021 יומא דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/06/2021 יומא דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/06/2021 יומא דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/06/2021 יומא דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/06/2021 יומא דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/06/2021 יומא דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/06/2021 יומא דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/06/2021 יומא דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/06/2021 טבלת סיכום לדעות בשחוטי חוץ יומא דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/06/2021 יומא דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/06/2021 יומא דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/06/2021 יומא דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/06/2021 ההבדל בין חוקים למשפטים
כמה לשונות של שני היו ביום הכיפורים
יומא דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/06/2021 ביאורי פסוקים לפר ושעיר של יום הכיפורים יומא דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/06/2021 יומא דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/06/2021 טבלת סיכום לדיעות בסדר עבודת יום הכיפורים יומא דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/06/2021 יומא דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/06/2021 יומא דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/06/2021 יומא דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/06/2021 עיונים בחצי שיעור יומא דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/06/2021 יומא דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/06/2021 חמשת הענויים: מן התורה או מדרבנן יומא דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/06/2021 יומא דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/06/2021 יומא דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/06/2021 יומא דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/06/2021 יומא דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/07/2021 מצות אכילה בערב יום הכיפורים
חיוב תרומות ומעשרות לתבלינים
יומא דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/07/2021 עיונים ביהרג ואל יעבור יומא דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/07/2021 יומא דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/07/2021 יומא דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/07/2021 יומא דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/07/2021 יומא דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/07/2021 יומא דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/07/2021 יומא דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"