דף היומי של שמעון וולף - מסכת יבמות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת יבמות
תאריךדף 
יום רביעי 09/03/2022 יבמות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/03/2022 יבמות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/03/2022 יבמות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/03/2022 יבמות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/03/2022 יבמות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/03/2022 יבמות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/03/2022 יבמות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/03/2022 yevamot009_asura_lazeh_muteret_lazeh.pdf
yevamot009_chataot.pdf
יבמות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/03/2022 יבמות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/03/2022 יבמות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/03/2022 יבמות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/03/2022 יבמות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/03/2022 יבמות דף יד  
יום שלישי 22/03/2022 יבמות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/03/2022 יבמות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/03/2022 יבמות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/03/2022 יבמות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/03/2022 יבמות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/03/2022 יבמות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/03/2022 יבמות דף כא  
יום שלישי 29/03/2022 יבמות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/03/2022 יבמות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/03/2022 יבמות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/04/2022 יבמות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/04/2022 יבמות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/04/2022 יבמות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/04/2022 yevamot028_asura_lazeh_muteret_lazeh.pdf יבמות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/04/2022 יבמות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/04/2022 yevamot030_mishna_charts.pdf יבמות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/04/2022 יבמות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/04/2022 יבמות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/04/2022 yevamot033_Chart_RChiya_BarKapara.pdf יבמות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/04/2022 יבמות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/04/2022 יבמות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/04/2022 יבמות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/04/2022 yevamot037_yabam_safek.pdf יבמות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/04/2022 יבמות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/04/2022 יבמות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/04/2022 yevamot040_shniot_chalitza.pdf יבמות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/04/2022 יבמות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/04/2022 יבמות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/04/2022 יבמות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/04/2022 יבמות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/04/2022 יבמות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/04/2022 יבמות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/04/2022 יבמות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/04/2022 יבמות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/04/2022 יבמות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/04/2022 יבמות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/04/2022 יבמות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/04/2022 יבמות דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/04/2022 yevamot053_Yehareg_Val_Yaavor.pdf יבמות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/04/2022 yevamot054_Arayot_Limudim.pdf יבמות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/05/2022 yevamot055_Karet_Aririm.pdf יבמות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/05/2022 יבמות דף נו  
יום שלישי 03/05/2022 יבמות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/05/2022 יבמות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/05/2022 יבמות דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/05/2022 יבמות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/05/2022 יבמות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/05/2022 יבמות דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/05/2022 יבמות דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/05/2022 יבמות דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/05/2022 יבמות דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/05/2022 יבמות דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/05/2022 יבמות דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/05/2022 יבמות דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/05/2022 יבמות דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/05/2022 יבמות דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/05/2022 יבמות דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/05/2022 יבמות דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/05/2022 יבמות דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/05/2022 יבמות דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/05/2022 yevamot075_Tevila_Sunset_Kapara.pdf יבמות דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/05/2022 יבמות דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/05/2022 יבמות דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/05/2022 יבמות דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/05/2022 יבמות דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/05/2022 יבמות דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/05/2022 יבמות דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/05/2022 יבמות דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/05/2022 יבמות דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/05/2022 יבמות דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/05/2022 יבמות דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/06/2022 יבמות דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/06/2022 יבמות דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/06/2022 יבמות דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/06/2022 יבמות דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/06/2022 יבמות דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/06/2022 יבמות דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/06/2022 יבמות דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/06/2022 יבמות דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/06/2022 יבמות דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/06/2022 יבמות דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/06/2022 יבמות דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/06/2022 יבמות דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/06/2022 יבמות דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/06/2022 יבמות דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/06/2022 יבמות דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/06/2022 יבמות דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/06/2022 יבמות דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/06/2022 יבמות דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/06/2022 יבמות דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/06/2022 יבמות דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/06/2022 יבמות דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/06/2022 יבמות דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/06/2022 יבמות דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/06/2022 יבמות דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/06/2022 יבמות דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/06/2022 יבמות דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/06/2022 יבמות דף קיב  
יום שלישי 28/06/2022 יבמות דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/06/2022 יבמות דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/06/2022 יבמות דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/07/2022 יבמות דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/07/2022 יבמות דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/07/2022 יבמות דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/07/2022 יבמות דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/07/2022 יבמות דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/07/2022 יבמות דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/07/2022 יבמות דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"