דף היומי של שמעון וולף - מסכת תמורה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת תמורה
תאריךדף 
יום ראשון 21/07/2019 הקדמה למסכת תמורה תמורה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/07/2019 תמורה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/07/2019 תמורה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/07/2019 תמורה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/07/2019 תמורה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/07/2019 סיכום לסוגית מקדיש בעלי מומין תמורה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/07/2019 תמורה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/07/2019 תרשים והסבר לשיטת ר' אבין תמורה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/07/2019 תמורה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/07/2019 תמורה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/07/2019 תמורה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/08/2019 תמורה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/08/2019 ציר זמן ומקורות למקץ ארבעים שנה תמורה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/08/2019 תמורה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/08/2019 תמורה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/08/2019 תמורה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/08/2019 תמורה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/08/2019 תמורה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/08/2019 תמורה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/08/2019 תמורה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/08/2019 תמורה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/08/2019 תמורה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/08/2019 תמורה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/08/2019 תמורה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/08/2019 תמורה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/08/2019 תמורה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/08/2019 טבלת עזר וסיכום לצריכותא דהמשניות תמורה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/08/2019 תמורה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/08/2019 תמורה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/08/2019 תמורה דף לא  
יום שלישי 20/08/2019 תמורה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/08/2019 טבלת עזר וסיכום להעמדה והערכה תמורה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/08/2019 תמורה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"