דף היומי של שמעון וולף - מסכת תמורה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת תמורה
תאריךדף 
יום שלישי 22/12/2026 הקדמה למסכת תמורה תמורה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/07/2019 תמורה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/12/2026 תמורה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/07/2019 תמורה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/12/2026 תמורה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/07/2019 תמורה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/12/2026 תמורה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/07/2019 תמורה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/12/2026 תמורה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/07/2019 תמורה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/12/2026 סיכום לסוגית מקדיש בעלי מומין תמורה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/07/2019 תמורה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/12/2026 תמורה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/12/2026 תרשים והסבר לשיטת ר' אבין תמורה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/07/2019 תמורה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/12/2026 תמורה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/07/2019 תמורה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/12/2026 תמורה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/07/2019 תמורה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/01/2027 תמורה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/07/2019 תמורה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/01/2027 תמורה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/08/2019 תמורה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/01/2027 ציר זמן ומקורות למקץ ארבעים שנה תמורה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/08/2019 תמורה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/01/2027 תמורה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/01/2027 תמורה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/08/2019 תמורה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/01/2027 תמורה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/08/2019 תמורה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/01/2027 תמורה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/08/2019 תמורה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/01/2027 תמורה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/08/2019 תמורה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/01/2027 תמורה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/08/2019 תמורה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/01/2027 תמורה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/08/2019 תמורה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/01/2027 תמורה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/01/2027 תמורה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/01/2027 תמורה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/08/2019 תמורה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/01/2027 תמורה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/08/2019 תמורה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/01/2027 תמורה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/08/2019 תמורה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/01/2027 תמורה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/08/2019 תמורה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/01/2027 טבלת עזר וסיכום לצריכותא דהמשניות תמורה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/08/2019 תמורה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/01/2027 תמורה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/01/2027 תמורה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/08/2019 תמורה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/01/2027 תמורה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/01/2027 תמורה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/01/2027 טבלת עזר וסיכום להעמדה והערכה תמורה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/08/2019 תמורה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/01/2027 תמורה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"