דף היומי של שמעון וולף - מסכת תמיד
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת תמיד
תאריךדף 
יום שבת 12/10/2019 תמיד דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/10/2019 תמיד דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/10/2019 תמיד דף כז  
יום שלישי 15/10/2019 תרשים ומקורות לתרומת הדשן תמיד דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/10/2019 תרשים למערכה שניה של קטורת תמיד דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/10/2019 תרשים ומקורות לבית המוקד תמיד דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/10/2019 תמיד דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/10/2019 תמיד דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/10/2019 סיכום למסכת תמיד תמיד דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"