דף היומי של שמעון וולף - מסכת תמיד
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת תמיד
תאריךדף 
יום שני 15/03/2027 תמיד דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/03/2027 תמיד דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/03/2027 תמיד דף כז  
יום חמישי 18/03/2027 תרשים ומקורות לתרומת הדשן תמיד דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/03/2027 תרשים למערכה שניה של קטורת תמיד דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/03/2027 תרשים ומקורות לבית המוקד תמיד דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/03/2027 תמיד דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/03/2027 תמיד דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/03/2027 סיכום למסכת תמיד תמיד דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"