דף היומי של שמעון וולף - מסכת תענית
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת תענית
תאריךדף 
יום ראשון 14/11/2021 taanit002_Intro.pdf תענית דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/11/2021 תענית דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/11/2021 taanit004_human_sacrifice.pdf תענית דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/11/2021 תענית דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/11/2021 taanit006_RavPapa.pdf תענית דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/11/2021 תענית דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/11/2021 תענית דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/11/2021 תענית דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/11/2021 תענית דף י  
יום שלישי 23/11/2021 תענית דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/11/2021 תענית דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/11/2021 תענית דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/11/2021 תענית דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/11/2021 תענית דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/11/2021 תענית דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/11/2021 תענית דף יז  
יום שלישי 30/11/2021 תענית דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/12/2021 תענית דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/12/2021 תענית דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/12/2021 תענית דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/12/2021 תענית דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/12/2021 תענית דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/12/2021 תענית דף כד  
יום שלישי 07/12/2021 תענית דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/12/2021 תענית דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/12/2021 תענית דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/12/2021 תענית דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/12/2021 תענית דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/12/2021 תענית דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/12/2021 תענית דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"