דף היומי של שמעון וולף - מסכת תענית
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת תענית
תאריךדף 
יום ששי 13/06/2014 taanit002_Intro.pdf תענית דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/06/2014 תענית דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/06/2014 taanit004_human_sacrifice.pdf תענית דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/06/2014 תענית דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/06/2014 taanit006_RavPapa.pdf תענית דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/06/2014 תענית דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/06/2014 תענית דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/06/2014 תענית דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/06/2014 תענית דף י  
יום ראשון 22/06/2014 תענית דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/06/2014 תענית דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/06/2014 תענית דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/06/2014 תענית דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/06/2014 תענית דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/06/2014 תענית דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/06/2014 תענית דף יז  
יום ראשון 29/06/2014 תענית דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/06/2014 תענית דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/07/2014 תענית דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/07/2014 תענית דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/07/2014 תענית דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/07/2014 תענית דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/07/2014 תענית דף כד  
יום ראשון 06/07/2014 תענית דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/07/2014 תענית דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/07/2014 תענית דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/07/2014 תענית דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/07/2014 תענית דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/07/2014 תענית דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/07/2014 תענית דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"