דף היומי של שמעון וולף - מסכת סוכה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת סוכה
תאריךדף 
יום ששי 09/07/2021 סוכה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/07/2021 סוכה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/07/2021 סוכה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/07/2021 סוכה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/07/2021 סוכה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/07/2021 סוכה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/07/2021 סוכה עגולה (תרשים וחשבונות ר' יוחנן ורבנן דקיסרי) סוכה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/07/2021 סוכה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/07/2021 סוכה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/07/2021 הידור מצוה ואגד לולב
נשים בטלית ובתפילין
סוכה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/07/2021 סוכה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/07/2021 סוכה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/07/2021 סוכה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/07/2021 טבלאות סיכום לגזירת תקרה ופרוץ כעומד
אפשר לצמצם
סוכה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/07/2021 סוכה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/07/2021 סוכה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/07/2021 סוכה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/07/2021 סוכה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/07/2021 סוכה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/07/2021 סוכה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/07/2021 סוכה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/07/2021 סוכה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/07/2021 סוכה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/08/2021 עוסק במצוה פטור מן המצוה סוכה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/08/2021 סוכה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/08/2021 סוכה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/08/2021 סוכה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/08/2021 סוכה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/08/2021 סוכה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/08/2021 סוכה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/08/2021 סוכה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/08/2021 סוכה דף לג  
יום שלישי 10/08/2021 סוכה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/08/2021 סוכה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/08/2021 סוכה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/08/2021 נענועי הלולב סוכה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/08/2021 סוכה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/08/2021 סחורה בפירות שביעית סוכה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/08/2021 סוכה דף מ  
יום שלישי 17/08/2021 סוכה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/08/2021 סוכה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/08/2021 סוכה דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/08/2021 סוכה דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/08/2021 האם יש איסור שיתוף לבן נח
אישיותו של רשב"י
סוכה דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/08/2021 מצות וברכת לישב בסוכה
מצוות דרבנן ואיסור לא תסור
גורמים לברכת שהחיינו (מילה ופדיון הבן)
ברכת הרואה על נרות חנוכה
סוכה דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/08/2021 סוכה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/08/2021 סוכה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/08/2021 סוכה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/08/2021 succah050_PrinciplesofDrash.pdf סוכה דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/08/2021 succah051_Alexandria_Destroyer.pdf
succah051_Living_in_Mitzrayim.pdf
סוכה דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/08/2021 סוכה דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/08/2021 succah053_Tekiyot_Candle_Lighting.pdf סוכה דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/08/2021 סוכה דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/08/2021 succah055_Mishmarot.pdf סוכה דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/09/2021 סוכה דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"