דף היומי של שמעון וולף - מסכת סוכה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת סוכה
תאריךדף 
יום רביעי 05/02/2014 סוכה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/02/2014 סוכה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/02/2014 סוכה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/02/2014 סוכה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/02/2014 סוכה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/02/2014 סוכה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/02/2014 סוכה עגולה (תרשים וחשבונות ר' יוחנן ורבנן דקיסרי) סוכה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/02/2014 סוכה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/02/2014 סוכה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/02/2014 הידור מצוה ואגד לולב
נשים בטלית ובתפילין
סוכה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/02/2014 סוכה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/02/2014 סוכה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/02/2014 סוכה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/02/2014 טבלאות סיכום לגזירת תקרה ופרוץ כעומד
אפשר לצמצם
סוכה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/02/2014 סוכה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/02/2014 סוכה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/02/2014 סוכה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/02/2014 סוכה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/02/2014 סוכה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/02/2014 סוכה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/02/2014 סוכה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/02/2014 סוכה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/02/2014 סוכה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/02/2014 עוסק במצוה פטור מן המצוה סוכה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/03/2014 סוכה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/03/2014 סוכה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/03/2014 סוכה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/03/2014 סוכה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/03/2014 סוכה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/03/2014 סוכה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/03/2014 סוכה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/03/2014 סוכה דף לג  
יום ראשון 09/03/2014 סוכה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/03/2014 סוכה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/03/2014 סוכה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/03/2014 נענועי הלולב סוכה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/03/2014 סוכה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/03/2014 סחורה בפירות שביעית סוכה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/03/2014 סוכה דף מ  
יום ראשון 16/03/2014 סוכה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/03/2014 סוכה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/03/2014 סוכה דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/03/2014 סוכה דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/03/2014 האם יש איסור שיתוף לבן נח
אישיותו של רשב"י
סוכה דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/03/2014 מצות וברכת לישב בסוכה
מצוות דרבנן ואיסור לא תסור
גורמים לברכת שהחיינו (מילה ופדיון הבן)
ברכת הרואה על נרות חנוכה
סוכה דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/03/2014 סוכה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/03/2014 סוכה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/03/2014 סוכה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/03/2014 succah050_PrinciplesofDrash.pdf סוכה דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/03/2014 succah051_Alexandria_Destroyer.pdf
succah051_Living_in_Mitzrayim.pdf
סוכה דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/03/2014 סוכה דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/03/2014 succah053_Tekiyot_Candle_Lighting.pdf סוכה דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/03/2014 סוכה דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/03/2014 succah055_Mishmarot.pdf סוכה דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/03/2014 סוכה דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"