דף היומי של שמעון וולף - מסכת סוטה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת סוטה
תאריךדף 
יום ששי 31/03/2023 פסוקים למסכת סוטה סוטה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/10/2015 סוטה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/04/2023 סוטה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/10/2015 סוטה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/04/2023 טבלא של הסוגיא סוטה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/10/2015 סוטה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/04/2023 סוטה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/04/2023 סוטה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/11/2015 סוטה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/04/2023 סוטה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/11/2015 סוטה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/04/2023 סוטה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/11/2015 סוטה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/04/2023 סוטה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/11/2015 סוטה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/04/2023 סוטה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/11/2015 סוטה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/04/2023 סוטה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/11/2015 סוטה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/04/2023 סוטה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/04/2023 סוטה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/11/2015 סוטה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/04/2023 sotah014_Mizbeach_Chuda_Keren.pdf סוטה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/11/2015 סוטה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/04/2023 סוטה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/11/2015 סוטה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/04/2023 סוטה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/11/2015 סוטה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/04/2023 סוטה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/11/2015 סוטה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/04/2023 סוטה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/11/2015 סוטה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/04/2023 סוטה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/04/2023 סוטה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/11/2015 סוטה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/04/2023 sotah021_Women_Torah.pdf סוטה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/11/2015 סוטה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/04/2023 סוטה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/11/2015 סוטה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/04/2023 סוטה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/11/2015 סוטה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/04/2023 סוטה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/11/2015 סוטה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/04/2023 סוטה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/11/2015 סוטה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/04/2023 סוטה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/04/2023 סוטה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/11/2015 סוטה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/04/2023 סוטה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/11/2015 סוטה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/04/2023 סוטה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/11/2015 סוטה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/04/2023 סוטה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/11/2015 סוטה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/04/2023 סוטה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/11/2015 סוטה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/04/2023 סוטה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/11/2015 סוטה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/05/2023 סוטה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/05/2023 סוטה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/11/2015 סוטה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/05/2023 סוטה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/11/2015 סוטה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/05/2023 סוטה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/12/2015 סוטה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/05/2023 סוטה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/12/2015 סוטה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/05/2023 סוטה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/12/2015 סוטה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/05/2023 סוטה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/05/2023 סוטה דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/05/2023 סוטה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/05/2023 סוטה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/05/2023 סוטה דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/05/2023 סוטה דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/05/2023 סוטה דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/12/2015 סוטה דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/05/2023 סוטה דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/05/2023 סוטה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/05/2023 סוטה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/12/2015 סוטה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/05/2023 סוטה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/12/2015 סוטה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"