דף היומי של שמעון וולף - מסכת שבועות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת שבועות
תאריךדף 
יום שבת 03/05/2025 shevuot002_Pesukim.pdf שבועות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/11/2017 שבועות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/05/2025 shevuot003_Razors.pdf שבועות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/05/2025 shevuot004_PrinciplesofDrash.pdf שבועות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/05/2025 שבועות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/05/2025 שבועות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/12/2017 שבועות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/05/2025 שבועות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/12/2017 שבועות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/05/2025 שבועות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/05/2025 שבועות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/05/2025 שבועות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/05/2025 שבועות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/05/2025 שבועות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/05/2025 שבועות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/05/2025 שבועות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/12/2017 שבועות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/05/2025 שבועות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/12/2017 שבועות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/05/2025 שבועות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/12/2017 שבועות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/05/2025 שבועות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/12/2017 שבועות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/05/2025 shevuot018_Havdalah_Vestot_Mitasek.pdf שבועות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/05/2025 shevuot019_Shvua_BLeshon_Neder.pdf שבועות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/12/2017 שבועות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/05/2025 שבועות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/12/2017 שבועות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/05/2025 שבועות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/05/2025 שבועות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/05/2025 שבועות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/05/2025 שבועות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/05/2025 שבועות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/05/2025 שבועות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/12/2017 שבועות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/05/2025 שבועות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/05/2025 shevuot028_Chart.pdf שבועות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/12/2017 שבועות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/05/2025 שבועות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/12/2017 שבועות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/05/2025 shevuot030_Rav_Shlomo_Zalman.pdf שבועות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/12/2017 שבועות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/06/2025 שבועות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/12/2017 שבועות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/06/2025 שבועות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/06/2025 שבועות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/12/2017 שבועות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/06/2025 שבועות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/01/2018 שבועות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/06/2025 שבועות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/01/2018 שבועות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/06/2025 שבועות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/01/2018 שבועות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/06/2025 שבועות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/01/2018 שבועות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/06/2025 shevuot038_Rav_Natronai_Arur.pdf שבועות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/01/2018 שבועות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/06/2025 shevuot039_Uvshmo_Tivashea.pdf שבועות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/06/2025 shevuot040_Eid_Echad_Shvuat_Heset.pdf שבועות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/01/2018 שבועות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/06/2025 שבועות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/01/2018 שבועות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/06/2025 shevuot042_Taanat_Katan_Poshea.pdf שבועות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/01/2018 שבועות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/06/2025 שבועות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/01/2018 שבועות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/06/2025 shevuot044_Gold_Silver.pdf שבועות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/01/2018 שבועות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/06/2025 שבועות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/01/2018 שבועות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/06/2025 shevuot046_Buyer_Believed.pdf שבועות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/06/2025 שבועות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/01/2018 שבועות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/06/2025 שבועות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/01/2018 שבועות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/06/2025 שבועות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/01/2018 שבועות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"