דף היומי של שמעון וולף - מסכת שקלים
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת שקלים
תאריךדף 
יום ראשון 20/10/2013 שקלים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/10/2013 שקלים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/10/2013 שקלים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/10/2013 שקלים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/10/2013 שקלים דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/10/2013 שקלים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/10/2013 שקלים דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/10/2013 שקלים דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/10/2013 שקלים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/10/2013 שקלים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/10/2013 שקלים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/10/2013 שקלים דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/11/2013 שקלים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/11/2013 כמה ארונות היו? שקלים דף טו  
יום ראשון 03/11/2013 גדר של מלך שלא משבט יהודה שקלים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/11/2013 פסוקים לדפים יז-יח שקלים דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/11/2013 תרשים למיקום של השלחנות שקלים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/11/2013 שקלים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/11/2013 שקלים דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/11/2013 שקלים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/11/2013 שקלים דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"