דף היומי של שמעון וולף - מסכת שקלים
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת שקלים
תאריךדף 
יום שלישי 23/03/2021 שקלים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/03/2021 שקלים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/03/2021 שקלים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/03/2021 שקלים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/03/2021 שקלים דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/03/2021 שקלים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/03/2021 שקלים דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/03/2021 שקלים דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/03/2021 שקלים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/04/2021 שקלים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/04/2021 שקלים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/04/2021 שקלים דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/04/2021 שקלים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/04/2021 כמה ארונות היו? שקלים דף טו  
יום שלישי 06/04/2021 גדר של מלך שלא משבט יהודה שקלים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/04/2021 פסוקים לדפים יז-יח שקלים דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/04/2021 תרשים למיקום של השלחנות שקלים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/04/2021 שקלים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/04/2021 שקלים דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/04/2021 שקלים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/04/2021 שקלים דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"