דף היומי של שמעון וולף - מסכת שבת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת שבת
תאריךדף 
יום ששי 05/10/2012 שבת דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/10/2012 שבת דף ג  
יום ראשון 07/10/2012 שבת דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/10/2012 תמונות לפרק א' שבת דף ה  
יום שלישי 09/10/2012 שבת דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/10/2012 שבת דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/10/2012 תרשים לזרק כוורת שבת דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/10/2012 שבת דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/10/2012 שבת דף י  
יום ראשון 14/10/2012 שבת דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/10/2012 שבת דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/10/2012 מנין י"ח הלכות (טבלא) שבת דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/10/2012 תרשים לאכילת טומאה שבת דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/10/2012 תרשים וחישוב מדות החלה שבת דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/10/2012 שבת דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/10/2012 שבת דף יז  
יום ראשון 21/10/2012 שבת דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/10/2012 שבת דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/10/2012 שבת דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/10/2012 שבת דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/10/2012 שבת דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/10/2012 חובת נר חנוכה (אשה, אורח ברכת הראייה) ואיסור של לא תסור שבת דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/10/2012 שבת דף כד  
יום ראשון 28/10/2012 מה היא עונש כרת?
מהות, סבה וברכה לנרות שבת
שבת דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/10/2012 טבלת סיכום לטומאת ג' על ג' שבת דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/10/2012 כסות לילה - לילה או בגד לילה? שבת דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/10/2012 שבת דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/11/2012 טבלאות סיכום לפתילת הבגד שבת דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/11/2012 שבת דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/11/2012 שבת דף לא  
יום ראשון 04/11/2012 שבת דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/11/2012 דמותו ואישיותו של רשב"י שבת דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/11/2012 שקיעה לר"ת וסיעתו והחולקין עליו שבת דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/11/2012 תקיעות דע"ש וקבלת שבת ע"י הדלקת נרות שבת שבת דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/11/2012 הקדמה לפרק הכירה שבת דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/11/2012 תרשים סיכום לשיטות פרק הכירה שבת דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/11/2012 שבת דף לח  
יום ראשון 11/11/2012 שבת דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/11/2012 שבת דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/11/2012 שבת דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/11/2012 שבת דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/11/2012 שבת דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/11/2012 שבת דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/11/2012 שבת דף מה  
יום ראשון 18/11/2012 שבת דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/11/2012 שבת דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/11/2012 בישול תפוחים בשבת שבת דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/11/2012 יהרג ואל יעבור לגבי מצוות עשה שבת דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/11/2012 שבת דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/11/2012 שבת דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/11/2012 שבת דף נב  
יום ראשון 25/11/2012 שבת דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/11/2012 שבת דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/11/2012 שבת דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/11/2012 שבת דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/11/2012 שבת דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/11/2012 שבת דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/12/2012 שבת דף נט  
יום ראשון 02/12/2012 שבת דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/12/2012 שבת דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/12/2012 שבת דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/12/2012 שבת דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/12/2012 שבת דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/12/2012 שבת דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/12/2012 שבת דף סו  
יום ראשון 09/12/2012 דרכי אמורי ורפואה אלטרנטיבי שבת דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/12/2012 שבת דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/12/2012 שבת דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/12/2012 שבת דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/12/2012 שבת דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/12/2012 גדר מתעסק בשבת שבת דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/12/2012 שבת דף עג  
יום ראשון 16/12/2012 שבת דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/12/2012 מקורות לעיון בפסיק רישיה שבת דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/12/2012 שבת דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/12/2012 שבת דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/12/2012 שבת דף עח  
יום ששי 21/12/2012 שבת דף עט  
יום שבת 22/12/2012 שבת דף פ  
יום ראשון 23/12/2012 שבת דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/12/2012 תרשים לטומאת עבודה זרה שבת דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/12/2012 שבת דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/12/2012 שבת דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/12/2012 שבת דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/12/2012 תרשים לפולטת שכבת זרע
מקורות לעיון בפולטת שכבת זרע
שבת דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/12/2012 שבת דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/12/2012 שבת דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/12/2012 שבת דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/01/2013 שבת דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/01/2013 שבת דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/01/2013 תרשים למשא בכתף ולמרפיקו שבת דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/01/2013 מסייע אין בו ממש (וגם גוזז צפרניו)
שנים שעשאוה
שבת דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/01/2013 שבת דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/01/2013 שבת דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/01/2013 שבת דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/01/2013 תמונות הסבר להשובט ומדקדק שבת דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/01/2013 קרשים, עגלות ויריעות המשכן (תמונות 3D) שבת דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/01/2013 שבת דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/01/2013 שבת דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/01/2013 שבת דף קא  
יום ראשון 13/01/2013 שבת דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/01/2013 מקורות לעיון בדבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה
טבלת סיכום לשיטות בכותב שתי אותיות
שבת דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/01/2013 גמרא שהוסר ע"י הצנזורה
צורת האות חי"ת
שבת דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/01/2013 תמונות הסבר לשני בתי נירין שבת דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/01/2013 שיטת הרמב"ם במקלקל ובמלאכה שאינה צריכה לגופה שבת דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/01/2013 פסיק רישיה במלאכת היתר (CCTV) שבת דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/01/2013 שבת דף קח  
יום ראשון 20/01/2013 שבת דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/01/2013 סירוס באשה שבת דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/01/2013 גדר מלאכות קושר ומתיר שבת דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/01/2013 שבת דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/01/2013 תמונות הסבר לכובד ועמודים בנול (כלי קיואי) שבת דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/01/2013 תקיעת שופר בנעילה ביו"כ שבת דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/01/2013 שבת דף קטו  
יום ראשון 27/01/2013 גמרא שהושמט ע"י הצנזורה וכו' שבת דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/01/2013 מקורות ללחם משנה שבת דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/01/2013 חיוב כסוי ראש בגברים שבת דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/01/2013 שבת דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/01/2013 שבת דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/02/2013 שבת דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/02/2013 שבת דף קכב  
יום ראשון 03/02/2013 שבת דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/02/2013 שבת דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/02/2013 תמונות הסבר לתנור ונגר שבת דף קכה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/02/2013 טבלת סיכום לפקק החלון ונגר הנגרר שבת דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/02/2013 שבת דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/02/2013 שבת דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/02/2013 שבת דף קכט  
יום ראשון 10/02/2013 שבת דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/02/2013 שבת דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/02/2013 שבת דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/02/2013 שבת דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/02/2013 שבת דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/02/2013 שבת דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/02/2013 שבת דף קלו  
יום ראשון 17/02/2013 מי הוא הידיד אשר קיש מבטן שבת דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/02/2013 שבת דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/02/2013 שבת דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/02/2013 תרופות אנטיביוטיקה בשבת שבת דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/02/2013 שבת דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/02/2013 בסיס לדבר האסור והמותר שבת דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/02/2013 שבת דף קמג  
יום ראשון 24/02/2013 שבת דף קמד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/02/2013 שבת דף קמה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/02/2013 שבת דף קמו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/02/2013 שבת דף קמז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/02/2013 מצוות תוכחה שבת דף קמח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/03/2013 שבת דף קמט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/03/2013 שבת דף קנ  
יום ראשון 03/03/2013 שבת דף קנא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/03/2013 שבת דף קנב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/03/2013 שבת דף קנג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/03/2013 שבת דף קנד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/03/2013 שבת דף קנה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/03/2013 מקורות על השגחת ה' שבת דף קנו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/03/2013 שבת דף קנז