דף היומי של שמעון וולף - מסכת שבת
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת שבת
תאריךדף 
יום ראשון 08/03/2020 שבת דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/03/2020 shabbat003_Shtaim_Arba_Chart.pdf שבת דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/03/2020 שבת דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/03/2020 תמונות לפרק א' שבת דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/03/2020 שבת דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/03/2020 שבת דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/03/2020 תרשים לזרק כוורת שבת דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/03/2020 שבת דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/03/2020 שבת דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/03/2020 שבת דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/03/2020 שבת דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/03/2020 מנין י"ח הלכות (טבלא) שבת דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/03/2020 תרשים לאכילת טומאה שבת דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/03/2020 תרשים וחישוב מדות החלה שבת דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/03/2020 שבת דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/03/2020 שבת דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/03/2020 שבת דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/03/2020 שבת דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/03/2020 שבת דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/03/2020 שבת דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/03/2020 שבת דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/03/2020 חובת נר חנוכה (אשה, אורח ברכת הראייה) ואיסור של לא תסור
shabbat023_Birkat_Haroeh.pdf
שבת דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/03/2020 שבת דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/03/2020 מה היא עונש כרת?
מהות, סבה וברכה לנרות שבת
שבת דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/04/2020 טבלת סיכום לטומאת ג' על ג' שבת דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/04/2020 כסות לילה - לילה או בגד לילה? שבת דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/04/2020 שבת דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/04/2020 טבלאות סיכום לפתילת הבגד שבת דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/04/2020 שבת דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/04/2020 שבת דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/04/2020 שבת דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/04/2020 דמותו ואישיותו של רשב"י שבת דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/04/2020 שקיעה לר"ת וסיעתו והחולקין עליו שבת דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/04/2020 תקיעות דע"ש וקבלת שבת ע"י הדלקת נרות שבת שבת דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/04/2020 הקדמה לפרק הכירה שבת דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/04/2020 תרשים סיכום לשיטות פרק הכירה שבת דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/04/2020 שבת דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/04/2020 שבת דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/04/2020 שבת דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/04/2020 שבת דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/04/2020 שבת דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/04/2020 שבת דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/04/2020 שבת דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/04/2020 שבת דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/04/2020 שבת דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/04/2020 שבת דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/04/2020 בישול תפוחים בשבת שבת דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/04/2020 יהרג ואל יעבור לגבי מצוות עשה שבת דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/04/2020 שבת דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/04/2020 שבת דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/04/2020 שבת דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/04/2020 שבת דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/04/2020 שבת דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/04/2020 שבת דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/05/2020 שבת דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/05/2020 שבת דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/05/2020 שבת דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/05/2020 שבת דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/05/2020 שבת דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/05/2020 שבת דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/05/2020 שבת דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/05/2020 שבת דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/05/2020 שבת דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/05/2020 שבת דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/05/2020 שבת דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/05/2020 דרכי אמורי ורפואה אלטרנטיבי שבת דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/05/2020 שבת דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/05/2020 שבת דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/05/2020 שבת דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/05/2020 שבת דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/05/2020 גדר מתעסק בשבת שבת דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/05/2020 שבת דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/05/2020 שבת דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/05/2020 מקורות לעיון בפסיק רישיה שבת דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/05/2020 שבת דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/05/2020 שבת דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/05/2020 שבת דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/05/2020 שבת דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/05/2020 שבת דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/05/2020 שבת דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/05/2020 תרשים לטומאת עבודה זרה שבת דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/05/2020 שבת דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/05/2020 שבת דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/05/2020 שבת דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/05/2020 תרשים לפולטת שכבת זרע
מקורות לעיון בפולטת שכבת זרע
שבת דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/06/2020 שבת דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/06/2020 שבת דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/06/2020 שבת דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/06/2020 שבת דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/06/2020 שבת דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/06/2020 תרשים למשא בכתף ולמרפיקו שבת דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/06/2020 מסייע אין בו ממש (וגם גוזז צפרניו)
שנים שעשאוה
שבת דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/06/2020 שבת דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/06/2020 שבת דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/06/2020 שבת דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/06/2020 תמונות הסבר להשובט ומדקדק שבת דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/06/2020 קרשים, עגלות ויריעות המשכן (תמונות 3D) שבת דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/06/2020 שבת דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/06/2020 שבת דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/06/2020 שבת דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/06/2020 שבת דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/06/2020 מקורות לעיון בדבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה
טבלת סיכום לשיטות בכותב שתי אותיות
שבת דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/06/2020 גמרא שהוסר ע"י הצנזורה
צורת האות חי"ת
שבת דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/06/2020 תמונות הסבר לשני בתי נירין שבת דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/06/2020 שיטת הרמב"ם במקלקל ובמלאכה שאינה צריכה לגופה שבת דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/06/2020 פסיק רישיה במלאכת היתר (CCTV) שבת דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/06/2020 שבת דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/06/2020 שבת דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/06/2020 סירוס באשה שבת דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/06/2020 גדר מלאכות קושר ומתיר שבת דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/06/2020 שבת דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/06/2020 תמונות הסבר לכובד ועמודים בנול (כלי קיואי) שבת דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/06/2020 תקיעת שופר בנעילה ביו"כ שבת דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/06/2020 שבת דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/06/2020 גמרא שהושמט ע"י הצנזורה וכו' שבת דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/07/2020 מקורות ללחם משנה שבת דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/07/2020 חיוב כסוי ראש בגברים שבת דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/07/2020 שבת דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/07/2020 שבת דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/07/2020 שבת דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/07/2020 שבת דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/07/2020 שבת דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/07/2020 שבת דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/07/2020 תמונות הסבר לתנור ונגר שבת דף קכה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/07/2020 טבלת סיכום לפקק החלון ונגר הנגרר שבת דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/07/2020 שבת דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/07/2020 שבת דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/07/2020 shabbat129_Planets.pdf שבת דף קכט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/07/2020 שבת דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/07/2020 שבת דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/07/2020 שבת דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/07/2020 שבת דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/07/2020 שבת דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/07/2020 שבת דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/07/2020 שבת דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/07/2020 מי הוא הידיד אשר קיש מבטן שבת דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/07/2020 שבת דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/07/2020 שבת דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/07/2020 תרופות אנטיביוטיקה בשבת שבת דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/07/2020 שבת דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/07/2020 בסיס לדבר האסור והמותר
shabbat142_Basis_Asur_Mutar.pdf
שבת דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/07/2020 שבת דף קמג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/07/2020 שבת דף קמד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/07/2020 שבת דף קמה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/07/2020 Shabbat146_Opening_Packages.pdf שבת דף קמו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/07/2020 שבת דף קמז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/08/2020 מצוות תוכחה שבת דף קמח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/08/2020 שבת דף קמט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/08/2020 שבת דף קנ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/08/2020 שבת דף קנא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/08/2020 שבת דף קנב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/08/2020 שבת דף קנג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/08/2020 שבת דף קנד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/08/2020 שבת דף קנה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/08/2020 מקורות על השגחת ה' שבת דף קנו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/08/2020 שבת דף קנז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"