דף היומי של שמעון וולף - מסכת ראש השנה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ראש השנה
תאריךדף 
יום שבת 10/05/2014 ראש השנה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/05/2014 ראש השנה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/05/2014 ראש השנה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/05/2014 ראש השנה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/05/2014 ראש השנה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/05/2014 ראש השנה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/05/2014 ראש השנה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/05/2014 ראש השנה דף ט  
יום ראשון 18/05/2014 ראש השנה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/05/2014 rosh_hashana011_Mazalot.pdf ראש השנה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/05/2014 ראש השנה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/05/2014 ראש השנה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/05/2014 ראש השנה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/05/2014 ראש השנה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/05/2014 ראש השנה דף טז  
יום ראשון 25/05/2014 ראש השנה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/05/2014 rosh_hashana018_9Av_Bayit_Sheni.pdf ראש השנה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/05/2014 ראש השנה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/05/2014 rosh_hashana020_International_Date_Line.pdf ראש השנה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/05/2014 ראש השנה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/05/2014 ראש השנה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/05/2014 ראש השנה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/06/2014 ראש השנה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/06/2014 ראש השנה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/06/2014 ראש השנה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/06/2014 ראש השנה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/06/2014 ראש השנה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/06/2014 ראש השנה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/06/2014 ראש השנה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/06/2014 ראש השנה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/06/2014 ראש השנה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/06/2014 ראש השנה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/06/2014 rosh_hashana034_Shofar_Limudim.pdf ראש השנה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/06/2014 ראש השנה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"