דף היומי של שמעון וולף - מסכת ראש השנה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ראש השנה
תאריךדף 
יום שני 11/10/2021 ראש השנה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/10/2021 ראש השנה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/10/2021 ראש השנה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/10/2021 ראש השנה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/10/2021 ראש השנה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/10/2021 ראש השנה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/10/2021 ראש השנה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/10/2021 ראש השנה דף ט  
יום שלישי 19/10/2021 ראש השנה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/10/2021 rosh_hashana011_Mazalot.pdf ראש השנה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/10/2021 ראש השנה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/10/2021 ראש השנה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/10/2021 ראש השנה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/10/2021 ראש השנה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/10/2021 ראש השנה דף טז  
יום שלישי 26/10/2021 ראש השנה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/10/2021 rosh_hashana018_9Av_Bayit_Sheni.pdf ראש השנה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/10/2021 ראש השנה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/10/2021 rosh_hashana020_International_Date_Line.pdf ראש השנה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/10/2021 ראש השנה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/10/2021 ראש השנה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/11/2021 ראש השנה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/11/2021 ראש השנה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/11/2021 ראש השנה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/11/2021 ראש השנה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/11/2021 ראש השנה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/11/2021 ראש השנה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/11/2021 ראש השנה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/11/2021 ראש השנה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/11/2021 ראש השנה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/11/2021 ראש השנה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/11/2021 ראש השנה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/11/2021 rosh_hashana034_Shofar_Limudim.pdf ראש השנה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/11/2021 ראש השנה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"