דף היומי של שמעון וולף - מסכת פסחים
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת פסחים
תאריךדף 
יום שני 23/11/2020 פסחים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/11/2020 פסחים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/11/2020 פסחים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/11/2020 פסוקים לבל יראה ובל ימצא פסחים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/11/2020 פסחים דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/11/2020 פסחים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/11/2020 פסחים דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/11/2020 פסחים דף ט  
יום שלישי 01/12/2020 פסחים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/12/2020 פסחים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/12/2020 פסחים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/12/2020 פסחים דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/12/2020 פסחים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/12/2020 פסחים דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/12/2020 פסחים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/12/2020 פסחים דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/12/2020 פסחים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/12/2020 פסחים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/12/2020 פסחים דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/12/2020 פסחים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/12/2020 פסחים דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/12/2020 פסחים דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/12/2020 פסחים דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/12/2020 פסחים דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/12/2020 פסחים דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/12/2020 פסחים דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/12/2020 פסחים דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/12/2020 פסחים דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/12/2020 פסחים דף ל  
יום שלישי 22/12/2020 פסחים דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/12/2020 פסחים דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/12/2020 סוגית מתעסק פסחים דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/12/2020 פסחים דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/12/2020 תרשימי עזר למעשר ראשון שהקדימו פסחים דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/12/2020 מצה עשירה - מי פירות אין מחמיצין פסחים דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/12/2020 פסחים דף לז  
יום שלישי 29/12/2020 פסחים דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/12/2020 האם חזרת "חריין" מרור? פסחים דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/12/2020 עיון במצה שמורה פסחים דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/01/2021 טבלת סיכום שיטות ומקורות ללאו שבכללות פסחים דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/01/2021 פסחים דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/01/2021 פסחים דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/01/2021 פסחים דף מד  
יום שלישי 05/01/2021 פסחים דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/01/2021 כמה חייב אדם לנסוע כדי להתפלל במנין וליטול ידים? פסחים דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/01/2021 עירוב תבשילין
מה ההבדל בין היתר של מתוך להיתר של הואיל?
פסחים דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/01/2021 תרשימי עזר וחישובים לשיעור חלה פסחים דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/01/2021 פסחים דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/01/2021 מלאכה בערב פסח פסחים דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/01/2021 פסחים דף נא  
יום שלישי 12/01/2021 פסחים דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/01/2021 פסחים דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/01/2021 פסחים דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/01/2021 פסחים דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/01/2021 שיטות בכורכין את השמע פסחים דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/01/2021 ישמעאל בן פיאכי ביוסיפון פסחים דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/01/2021 טבלת הסבר לזמני התמיד והקדמה לסדר קדשים פסחים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/01/2021 פסחים דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/01/2021 פסחים דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/01/2021 פסחים דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/01/2021 טבלאות הסבר לסוגית פסח לשם שלמים פסחים דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/01/2021 פסחים דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/01/2021 פסחים דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/01/2021 פסחים דף סה  
יום שלישי 26/01/2021 פסחים דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/01/2021 פסחים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/01/2021 פסחים דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/01/2021 פסחים דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/01/2021 פסחים דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/01/2021 פסחים דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/02/2021 פסחים דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/02/2021 פסחים דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/02/2021 פסחים דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/02/2021 פסחים דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/02/2021 פסחים דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/02/2021 פסחים דף עז  
יום ראשון 07/02/2021 פסחים דף עח  
יום שני 08/02/2021 פסחים דף עט  
יום שלישי 09/02/2021 פסחים דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/02/2021 פסחים דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/02/2021 פסחים דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/02/2021 פסחים דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/02/2021 פסחים דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/02/2021 הצטרפות למנין ממקומות שונים פסחים דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/02/2021 פסחים דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/02/2021 פסחים דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/02/2021 עיונים במצות פרו ורבו פסחים דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/02/2021 פסחים דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/02/2021 פסחים דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/02/2021 פסחים דף צא  
יום ראשון 21/02/2021 פסחים דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/02/2021 פסחים דף צג  
יום שלישי 23/02/2021 הבנת שקיעה, בין השמשות וצאת הכוכבים ע"פ רבינו תם פסחים דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/02/2021 פסחים דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/02/2021 פסחים דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/02/2021 פסחים דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/02/2021 פסחים דף צח  
יום ראשון 28/02/2021 פסחים דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/03/2021 פסחים דף ק  
יום שלישי 02/03/2021 שינוי מקום בקידוש ובברכות הנהנין פסחים דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/03/2021 פסחים דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/03/2021 טבלת סיכום ומקורות להפסק סעודה
טבלת סיכום לשיטות ביו"ט אחר השבת
פסחים דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/03/2021 פסחים דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/03/2021 פסחים דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/03/2021 טבלאות סיכום ועיונים בענין קידוש פסחים דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/03/2021 פסחים דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/03/2021 פסחים דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/03/2021 תרשים וחישוב נפח של רביעית פסחים דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/03/2021 מה קרה לזוגות? פסחים דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/03/2021 פסחים דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/03/2021 פסחים דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/03/2021 פסחים דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/03/2021 פסחים דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/03/2021 פסחים דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/03/2021 פסחים דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/03/2021 פסחים דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/03/2021 פסחים דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/03/2021 טבלאות סיכום ומקורות באין מפטירין אחר הפסח אפיקומן פסחים דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/03/2021 החיוב לאכול מצה לשבעה ימים פסחים דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/03/2021 פסחים דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"