דף היומי של שמעון וולף - מסכת נדה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת נדה
תאריךדף 
יום ראשון 28/03/2027 הקדמה למסכת נדה נדה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/10/2019 נדה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/03/2027 נדה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/03/2027 נדה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/10/2019 נדה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/03/2027 נדה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/04/2027 נדה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/04/2027 נדה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/04/2027 נדה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/04/2027 נדה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/11/2019 נדה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/04/2027 נדה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/04/2027 נדה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/11/2019 נדה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/04/2027 נדה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/11/2019 נדה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/04/2027 נדה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/11/2019 נדה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/04/2027 נדה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/11/2019 נדה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/04/2027 נדה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/11/2019 נדה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/04/2027 נדה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/11/2019 נדה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/04/2027 משל משלו חכמים באשה נדה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/04/2027 נדה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/11/2019 נדה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/04/2027 נדה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/11/2019 נדה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/04/2027 נדה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/11/2019 נדה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/04/2027 נדה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/11/2019 נדה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/04/2027 נדה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/11/2019 נדה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/04/2027 נדה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/11/2019 נדה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/04/2027 נדה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/04/2027 נדה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/11/2019 נדה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/04/2027 נדה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/11/2019 נדה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/04/2027 נדה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/11/2019 נדה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/04/2027 נדה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/11/2019 נדה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/04/2027 תרשים לאשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/11/2019 נדה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/04/2027 נדה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/11/2019 נדה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/04/2027 נדה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/04/2027 מערך חזותי ללימודים נדה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/11/2019 נדה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/04/2027 פולטת שכבת זרע נדה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/11/2019 נדה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/04/2027 נדה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/11/2019 נדה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/04/2027 נדה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/11/2019 נדה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/05/2027 נדה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/11/2019 נדה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/05/2027 נדה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/11/2019 נדה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/05/2027 נדה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/05/2027 נדה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/12/2019 נדה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/05/2027 נדה דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/12/2019 נדה דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/05/2027 נדה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/12/2019 נדה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/05/2027 פולטת שכבת זרע נדה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/12/2019 נדה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/05/2027 מערך חזותי ללימודים (מג-מד) נדה דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/12/2019 נדה דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/05/2027 מקורות על הפלת עובר נדה דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/12/2019 נדה דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/05/2027 נדה דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/05/2027 רש"י לשטתו (מד-מח) מצוות חינוך ויום הולדת נדה דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/12/2019 נדה דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/05/2027 תרומה, חלה וקדושת הארץ בזמן הזה נדה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/12/2019 נדה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/05/2027 נדה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/12/2019 נדה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/05/2027 נדה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/12/2019 נדה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/05/2027 נדה דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/12/2019 נדה דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/05/2027 נדה דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/12/2019 נדה דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/05/2027 נדה דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/05/2027 נדה דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/05/2027 תרשים לווסתות של טמא וטהור נדה דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/05/2027 נדה דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/12/2019 נדה דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/05/2027 נדה דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/12/2019 נדה דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/05/2027 נדה דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/12/2019 נדה דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/05/2027 נדה דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/12/2019 נדה דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/05/2027 נדה דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/05/2027 נדה דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/12/2019 נדה דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/05/2027 נדה דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/12/2019 נדה דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/05/2027 נדה דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/12/2019 נדה דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/05/2027 חומרת האור זרוע נדה דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/12/2019 נדה דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/05/2027 האם יש ווסת החודש? נדה דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/05/2027 נדה דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/05/2027 בנות ישראל החמירו על עצמן נדה דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/06/2027 נדה דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/12/2019 נדה דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/06/2027 נדה דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/12/2019 נדה דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/06/2027 תרשים לספורין לפנינו נדה דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/12/2019 נדה דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/06/2027 נדה דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/01/2020 נדה דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/06/2027 נדה דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/01/2020 נדה דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/06/2027 נדה דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/01/2020 נדה דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/06/2027 נדה דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/01/2020 נדה דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"