דף היומי של שמעון וולף - מסכת נדה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת נדה
תאריךדף 
יום ששי 25/10/2019 הקדמה למסכת נדה נדה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/10/2019 נדה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/10/2019 נדה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/10/2019 נדה דף ה  
יום שלישי 29/10/2019 נדה דף ו  
יום רביעי 30/10/2019 נדה דף ז  
יום חמישי 31/10/2019 נדה דף ח  
יום ששי 01/11/2019 נדה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/11/2019 נדה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/11/2019 נדה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/11/2019 נדה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/11/2019 נדה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/11/2019 נדה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/11/2019 נדה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/11/2019 נדה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/11/2019 משל משלו חכמים באשה נדה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/11/2019 נדה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/11/2019 נדה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/11/2019 נדה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/11/2019 נדה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/11/2019 נדה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/11/2019 נדה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/11/2019 נדה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/11/2019 נדה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/11/2019 נדה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/11/2019 נדה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/11/2019 נדה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/11/2019 תרשים לאשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית נדה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/11/2019 נדה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/11/2019 נדה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/11/2019 מערך חזותי ללימודים נדה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/11/2019 פולטת שכבת זרע נדה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/11/2019 נדה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/11/2019 נדה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/11/2019 נדה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/11/2019 נדה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/11/2019 נדה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/12/2019 נדה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/12/2019 נדה דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/12/2019 נדה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/12/2019 פולטת שכבת זרע נדה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/12/2019 מערך חזותי ללימודים (מג-מד) נדה דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/12/2019 מקורות על הפלת עובר נדה דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/12/2019 נדה דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/12/2019 רש"י לשטתו (מד-מח) מצוות חינוך ויום הולדת נדה דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/12/2019 תרומה, חלה וקדושת הארץ בזמן הזה נדה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/12/2019 נדה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/12/2019 נדה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/12/2019 נדה דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/12/2019 נדה דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/12/2019 נדה דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/12/2019 נדה דף נג  
יום שני 16/12/2019 תרשים לווסתות של טמא וטהור נדה דף נד  
יום שלישי 17/12/2019 נדה דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/12/2019 נדה דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/12/2019 נדה דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/12/2019 נדה דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/12/2019 נדה דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/12/2019 נדה דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/12/2019 נדה דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/12/2019 נדה דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/12/2019 חומרת האור זרוע נדה דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/12/2019 האם יש ווסת החודש? נדה דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/12/2019 נדה דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/12/2019 בנות ישראל החמירו על עצמן נדה דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/12/2019 נדה דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/12/2019 נדה דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/12/2019 תרשים לספורין לפנינו נדה דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/01/2020 נדה דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/01/2020 נדה דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/01/2020 נדה דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/01/2020 נדה דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"