דף היומי של שמעון וולף - מסכת נדרים
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת נדרים
תאריךדף 
יום חמישי 27/10/2022
nedarim002_Language_Nedarim_Nazir.pdf
נדרים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/05/2015 נדרים דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/10/2022 נדרים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/05/2015 נדרים דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/10/2022 nedarim004_Achilat_Kodashim.pdf נדרים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/05/2015 נדרים דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/10/2022 נדרים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/05/2015 נדרים דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/10/2022 נדרים דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/11/2022 נדרים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/05/2015 נדרים דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/11/2022 נדרים דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/06/2015 נדרים דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/11/2022 נדרים דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/06/2015 נדרים דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/11/2022 נדרים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/06/2015 נדרים דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/11/2022 נדרים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/06/2015 נדרים דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/11/2022 נדרים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/06/2015 נדרים דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/11/2022 נדרים דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/11/2022 נדרים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/06/2015 נדרים דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/11/2022 נדרים דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/06/2015 נדרים דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/11/2022 נדרים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/06/2015 נדרים דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/11/2022 נדרים דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/06/2015 נדרים דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/11/2022 נדרים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/06/2015 נדרים דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/11/2022 נדרים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/06/2015 נדרים דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/11/2022 נדרים דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/11/2022 נדרים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/06/2015 נדרים דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/11/2022 נדרים דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/06/2015 נדרים דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/11/2022 nedarim023_Kol_Nidrei.pdf נדרים דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/06/2015 נדרים דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/11/2022 נדרים דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/06/2015 נדרים דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/11/2022 נדרים דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/06/2015 נדרים דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/11/2022 נדרים דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/06/2015 נדרים דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/11/2022 נדרים דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/11/2022 נדרים דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/06/2015 נדרים דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/11/2022 נדרים דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/11/2022 נדרים דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/06/2015 נדרים דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/11/2022 נדרים דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/06/2015 נדרים דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/11/2022 נדרים דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/06/2015 נדרים דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/11/2022 נדרים דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/06/2015 נדרים דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/11/2022 נדרים דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/11/2022 נדרים דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/06/2015 נדרים דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/11/2022 נדרים דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/06/2015 נדרים דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/12/2022 nedarim037_Pesukim.pdf
nedarim037_Torah_Pay.pdf
נדרים דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/06/2015 נדרים דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/12/2022 נדרים דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/07/2015 נדרים דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/12/2022 נדרים דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/07/2015 נדרים דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/12/2022 נדרים דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/07/2015 נדרים דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/12/2022 נדרים דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/12/2022 נדרים דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/07/2015 נדרים דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/12/2022 נדרים דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/07/2015 נדרים דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/12/2022 נדרים דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/07/2015 נדרים דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/12/2022 נדרים דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/07/2015 נדרים דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/12/2022 נדרים דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/07/2015 נדרים דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/12/2022 נדרים דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/07/2015 נדרים דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/12/2022 נדרים דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/12/2022 נדרים דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/07/2015 נדרים דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/12/2022 נדרים דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/07/2015 נדרים דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/12/2022 נדרים דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/07/2015 נדרים דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/12/2022 נדרים דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/07/2015 נדרים דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/12/2022 nedarim053_Chart.pdf נדרים דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/07/2015 נדרים דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/12/2022 נדרים דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/07/2015 נדרים דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/12/2022 נדרים דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/12/2022 נדרים דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/07/2015 נדרים דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/12/2022 נדרים דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/07/2015 נדרים דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/12/2022 נדרים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/07/2015 נדרים דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/12/2022 נדרים דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/07/2015 נדרים דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/12/2022 נדרים דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/07/2015 נדרים דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/12/2022 nedarim061_Yovel_Torah.pdf נדרים דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/07/2015 נדרים דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/12/2022 nedarim062_7_9_Av.pdf נדרים דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/12/2022 נדרים דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/12/2022 נדרים דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/07/2015 נדרים דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/12/2022 נדרים דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/07/2015 נדרים דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/12/2022 נדרים דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/12/2022 פסוקים נדרים דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/01/2023 טבלת סיכום לסוגיא נדרים דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/01/2023 נדרים דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/01/2023 נדרים דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/08/2015 נדרים דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/01/2023 טבלת סיכום לסוגיא נדרים דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/08/2015 נדרים דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/01/2023 נדרים דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/08/2015 נדרים דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/01/2023 נדרים דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/08/2015 נדרים דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/01/2023 נדרים דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/08/2015 נדרים דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/01/2023 נדרים דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/08/2015 נדרים דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/01/2023 נדרים דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/01/2023 נדרים דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/08/2015 נדרים דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/01/2023 נדרים דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/08/2015 נדרים דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/01/2023 נדרים דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/08/2015 נדרים דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/01/2023 נדרים דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/08/2015 נדרים דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/01/2023 נדרים דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/08/2015 נדרים דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/01/2023 נדרים דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/08/2015 נדרים דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/01/2023 נדרים דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/01/2023 נדרים דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/01/2023 נדרים דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/08/2015 נדרים דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/01/2023 נדרים דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/08/2015 נדרים דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/01/2023 נדרים דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/08/2015 נדרים דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/01/2023 נדרים דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/08/2015 נדרים דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/01/2023 נדרים דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/08/2015 נדרים דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/01/2023 נדרים דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/01/2023 נדרים דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/08/2015 נדרים דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"