דף היומי של שמעון וולף - מסכת נזיר
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת נזיר
תאריךדף 
יום רביעי 25/01/2023
nazir002_Introduction.pdf
nazir002_Language_Nedarim_Nazir.pdf
nazir002_pesukim.pdf
נזיר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/08/2015 נזיר דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/01/2023 נזיר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/08/2015 נזיר דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/01/2023 נזיר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/08/2015 נזיר דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/01/2023 נזיר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/08/2015 נזיר דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/01/2023 נזיר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/08/2015 נזיר דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/01/2023 נזיר דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/01/2023 נזיר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/08/2015 נזיר דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/02/2023 נזיר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/08/2015 נזיר דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/02/2023 נזיר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/09/2015 נזיר דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/02/2023 נזיר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/09/2015 נזיר דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/02/2023 נזיר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/09/2015 נזיר דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/02/2023 טבלא לדפים יג-טו נזיר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/09/2015 נזיר דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/02/2023 נזיר דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/02/2023 נזיר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/09/2015 נזיר דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/02/2023 נזיר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/09/2015 נזיר דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/02/2023 נזיר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/09/2015 נזיר דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/02/2023 נזיר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/09/2015 נזיר דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/02/2023 נזיר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/09/2015 נזיר דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/02/2023 נזיר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/09/2015 נזיר דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/02/2023 נזיר דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/02/2023 נזיר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/09/2015 נזיר דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/02/2023 נזיר דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/02/2023 נזיר דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/02/2023 נזיר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/09/2015 נזיר דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/02/2023 נזיר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/09/2015 נזיר דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/02/2023 נזיר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/09/2015 נזיר דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/02/2023 נזיר דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/02/2023 נזיר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/09/2015 נזיר דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/02/2023 נזיר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/09/2015 נזיר דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/02/2023 נזיר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/09/2015 נזיר דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/02/2023 נזיר דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/02/2023 נזיר דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/02/2023 טבלא לדפים לד-לה נזיר דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/02/2023 נזיר דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/02/2023 נזיר דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/03/2023 נזיר דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/03/2023 נזיר דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/03/2023 נזיר דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/03/2023 נזיר דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/03/2023 טבלא לדף מא ולדף נח
nazir041_SummaryChart_REliezer_Rabanan.pdf
נזיר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/10/2015 נזיר דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/03/2023 נזיר דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/03/2023 נזיר דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/03/2023 נזיר דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/03/2023 נזיר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/10/2015 נזיר דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/03/2023 נזיר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/10/2015 נזיר דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/03/2023 נזיר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/10/2015 נזיר דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/03/2023 נזיר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/10/2015 נזיר דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/03/2023 נזיר דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/03/2023 נזיר דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/10/2015 נזיר דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/03/2023 נזיר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/10/2015 נזיר דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/03/2023 נזיר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/10/2015 נזיר דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/03/2023 נזיר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/10/2015 נזיר דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/03/2023 נזיר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/10/2015 נזיר דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/03/2023 נזיר דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/10/2015 נזיר דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/03/2023 נזיר דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/03/2023 נזיר דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/10/2015 נזיר דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/03/2023 טבלא לדף מא ולדף נח נזיר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/10/2015 נזיר דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/03/2023 נזיר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/10/2015 נזיר דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/03/2023 נזיר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/10/2015 נזיר דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/03/2023 נזיר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/10/2015 נזיר דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/03/2023 נזיר דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/10/2015 נזיר דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/03/2023 נזיר דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/03/2023 נזיר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/10/2015 נזיר דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/03/2023 נזיר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/10/2015 נזיר דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/03/2023 נזיר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/10/2015 נזיר דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"