דף היומי של שמעון וולף - מסכת מועד קטן
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מועד קטן
תאריךדף 
יום רביעי 13/08/2014 moed_katan002_Introduction.pdf מועד קטן דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/08/2014 moed_katan003_Melachot_Sheviit.pdf מועד קטן דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/08/2014 מועד קטן דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/08/2014 מועד קטן דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/08/2014 מועד קטן דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/08/2014 מועד קטן דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/08/2014 מועד קטן דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/08/2014 מועד קטן דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/08/2014 מועד קטן דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/08/2014 מועד קטן דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/08/2014 מועד קטן דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/08/2014 מועד קטן דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/08/2014 מועד קטן דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/08/2014 moed_katan015_Avel_Menudeh_Metzorah.pdf מועד קטן דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/08/2014 מועד קטן דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/08/2014 מועד קטן דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/08/2014 מועד קטן דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/08/2014 מועד קטן דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/08/2014 מועד קטן דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/09/2014 מועד קטן דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/09/2014 מועד קטן דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/09/2014 מועד קטן דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/09/2014 moed_katan024_Atifat_Ishmaelim.pdf מועד קטן דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/09/2014 מועד קטן דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/09/2014 מועד קטן דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/09/2014 מועד קטן דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/09/2014 moed_katan028_Hashgacha.pdf מועד קטן דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/09/2014 מועד קטן דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"