דף היומי של שמעון וולף - מסכת מועד קטן
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מועד קטן
תאריךדף 
יום ששי 14/01/2022 moed_katan002_Introduction.pdf מועד קטן דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/01/2022 moed_katan003_Melachot_Sheviit.pdf מועד קטן דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/01/2022 מועד קטן דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/01/2022 מועד קטן דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/01/2022 מועד קטן דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/01/2022 מועד קטן דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/01/2022 מועד קטן דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/01/2022 מועד קטן דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/01/2022 מועד קטן דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/01/2022 מועד קטן דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/01/2022 מועד קטן דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/01/2022 מועד קטן דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/01/2022 מועד קטן דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/01/2022 moed_katan015_Avel_Menudeh_Metzorah.pdf מועד קטן דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/01/2022 מועד קטן דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/01/2022 מועד קטן דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/01/2022 מועד קטן דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/01/2022 מועד קטן דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/02/2022 מועד קטן דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/02/2022 מועד קטן דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/02/2022 מועד קטן דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/02/2022 מועד קטן דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/02/2022 moed_katan024_Atifat_Ishmaelim.pdf מועד קטן דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/02/2022 מועד קטן דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/02/2022 מועד קטן דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/02/2022 מועד קטן דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/02/2022 moed_katan028_Hashgacha.pdf מועד קטן דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/02/2022 מועד קטן דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"