דף היומי של שמעון וולף - מסכת מדות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מדות
תאריךדף 
יום רביעי 24/03/2027 תרשים למסכת מדות מדות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/03/2027 מדות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/10/2019 מדות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/03/2027 מדות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/10/2019 מדות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/03/2027 מדות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/10/2019 מדות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"