דף היומי של שמעון וולף - מסכת מנחות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מנחות
תאריךדף 
יום שלישי 13/01/2026 menachot002_Intro_Pesukim.pdf מנחות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/01/2026 מנחות דף ג  
יום חמישי 15/01/2026 מנחות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/01/2026 מנחות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/01/2026 מנחות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/08/2018 מנחות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/01/2026 מנחות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/08/2018 מנחות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/01/2026 מנחות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/01/2026 מנחות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/08/2018 מנחות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/01/2026 מנחות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/01/2026 מנחות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/01/2026 מנחות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/08/2018 מנחות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/01/2026 מנחות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/08/2018 מנחות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/01/2026 מנחות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/08/2018 מנחות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/01/2026 מנחות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/01/2026 מנחות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/08/2018 מנחות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/01/2026 מנחות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/08/2018 מנחות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/01/2026 menachot018_Pesukim.pdf מנחות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/08/2018 מנחות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/01/2026 menachot019_Mizbeach_Tzafon.pdf מנחות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/08/2018 מנחות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/01/2026 menachot020_Rabbeinu_Tam.pdf מנחות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/08/2018 מנחות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/02/2026 menachot021_Salt.pdf מנחות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/08/2018 מנחות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/02/2026 מנחות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/02/2026 מנחות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/09/2018 מנחות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/02/2026 מנחות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/02/2026 מנחות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/09/2018 מנחות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/02/2026 מנחות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/09/2018 מנחות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/02/2026 menachot027_Lulav_Hiddur.pdf מנחות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/09/2018 מנחות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/02/2026 menachot028_Menorah.pdf מנחות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/09/2018 מנחות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/02/2026 מנחות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/02/2026 menachot030_Last_8_Pesukim.pdf
menachot030_Write_Torah.pdf
מנחות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/09/2018 מנחות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/02/2026 מנחות דף לא  
יום חמישי 12/02/2026 מנחות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/02/2026 מנחות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/09/2018 מנחות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/02/2026 menachot034_Tefillin_Rashi_RTam.pdf מנחות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/09/2018 מנחות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/02/2026 מנחות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/09/2018 מנחות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/02/2026 menachot036_Keshirat_Tefillin.pdf מנחות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/02/2026 menachot037_Tefillin_Placement.pdf מנחות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/09/2018 מנחות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/02/2026 menachot038_Techelet.pdf מנחות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/02/2026 מנחות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/09/2018 מנחות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/02/2026 menachot040_Kesut_Laila.pdf מנחות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/02/2026 מנחות דף מא  
יום ראשון 22/02/2026 מנחות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/02/2026 מנחות דף מג  
יום שלישי 24/02/2026 מנחות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/02/2026 מנחות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/02/2026 מנחות דף מו  
יום ששי 27/02/2026 מנחות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/02/2026 מנחות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/03/2026 מנחות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/03/2026 מנחות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/03/2026 מנחות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/09/2018 מנחות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/03/2026 מנחות דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/03/2026 menachot053_Menachot_Lishma.pdf
menachot053_Mila_Asher_Kidesh.pdf
מנחות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/10/2018 מנחות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/03/2026 menachot054_Matza_Ashira.pdf מנחות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/10/2018 מנחות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/03/2026 menachot055_Menachot_Lishma.pdf מנחות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/10/2018 מנחות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/03/2026 מנחות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/10/2018 מנחות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/03/2026 menachot057_Matza_Ashira.pdf מנחות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/03/2026 menachot058_Lav_Klallot.pdf מנחות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/10/2018 מנחות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/03/2026 מנחות דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/03/2026 מנחות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/10/2018 מנחות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/03/2026 מנחות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/10/2018 מנחות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/03/2026 menachot062_Shaking_Lulav.pdf מנחות דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/10/2018 מנחות דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/03/2026 מנחות דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/10/2018 מנחות דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/03/2026 menachot064_Hyrkanus_Aristobolus.pdf מנחות דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/03/2026 menachot065_Sefirat_HaOmer.pdf מנחות דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/10/2018 מנחות דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/03/2026 menachot066_Sefirat_HaOmer.pdf מנחות דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/10/2018 מנחות דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/03/2026 מנחות דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/10/2018 מנחות דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/03/2026 menachot068_Chadash_Outside_Israel.pdf מנחות דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/10/2018 מנחות דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/03/2026 מנחות דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/10/2018 מנחות דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/03/2026 מנחות דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/10/2018 מנחות דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/03/2026 menachot071_Korchin_Shema.pdf מנחות דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/03/2026 menachot072_Ketzirat_HaOmer.pdf מנחות דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/10/2018 מנחות דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/03/2026 מנחות דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/03/2026 מנחות דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/10/2018 מנחות דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/03/2026 menachot075_Chavitza.pdf
menachot075_Greek_Chai.pdf
menachot075_Making_Menachot.pdf
מנחות דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/10/2018 מנחות דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/03/2026 מנחות דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/10/2018 מנחות דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/03/2026 menachot077_Lachmei_Todah.pdf מנחות דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/10/2018 מנחות דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/03/2026 מנחות דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/03/2026 מנחות דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/10/2018 מנחות דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/04/2026 מנחות דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/10/2018 מנחות דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/04/2026 מנחות דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/10/2018 מנחות דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/04/2026 מנחות דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/10/2018 מנחות דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/04/2026 מנחות דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/11/2018 מנחות דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/04/2026 menachot084_Chadash_Outside_Israel.pdf מנחות דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/11/2018 מנחות דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/04/2026 מנחות דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/04/2026 menachot086_Grape_Juice.pdf מנחות דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/11/2018 מנחות דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/04/2026 מנחות דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/04/2026 מנחות דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/11/2018 מנחות דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/04/2026 מנחות דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/11/2018 מנחות דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/04/2026 מנחות דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/11/2018 מנחות דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/04/2026 מנחות דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/04/2026 מנחות דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/04/2026 מנחות דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/11/2018 מנחות דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/04/2026 מנחות דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/04/2026 מנחות דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/11/2018 מנחות דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/04/2026 menachot096_Lechem_HaPanim.pdf מנחות דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/11/2018 מנחות דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/04/2026 menachot097_Amot_Keilim.pdf מנחות דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/11/2018 מנחות דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/04/2026 מנחות דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/11/2018 מנחות דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/04/2026 menachot099_Shulchanot.pdf
menachot099_Talmud_Torah.pdf
מנחות דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/04/2026 מנחות דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/11/2018 מנחות דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/04/2026 מנחות דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/11/2018 מנחות דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/04/2026 מנחות דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/11/2018 מנחות דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/04/2026 מנחות דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/11/2018 מנחות דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/04/2026 מנחות דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/11/2018 מנחות דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/04/2026 menachot105_Nazir_Metzorah.pdf מנחות דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/11/2018 מנחות דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/04/2026 מנחות דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/04/2026 menachot107_Korbanot_Animals.pdf מנחות דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/11/2018 מנחות דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/04/2026 מנחות דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/04/2026 menachot109_Kohen_Mumar.pdf מנחות דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/11/2018 מנחות דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/05/2026 menachot110_Korban_Tefilla.pdf מנחות דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/11/2018 מנחות דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"