דף היומי של שמעון וולף - מסכת מעילה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מעילה
תאריךדף 
יום שבת 20/02/2027 מעילה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/09/2019 מעילה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/02/2027 מעילה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/02/2027 מעילה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/02/2027 מעילה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/09/2019 מעילה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/02/2027 מעילה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/09/2019 מעילה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/02/2027 מעילה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/09/2019 מעילה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/02/2027 מעילה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/09/2019 מעילה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/02/2027 מעילה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/09/2019 מעילה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/02/2027 מעילה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/09/2019 מעילה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/03/2027 מעילה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/03/2027 מעילה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/09/2019 מעילה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/03/2027 מעילה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/03/2027 מעילה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/03/2027 מעילה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/10/2019 מעילה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/03/2027 מעילה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/10/2019 מעילה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/03/2027 מעילה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/10/2019 מעילה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/03/2027 מעילה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/03/2027 מעילה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/10/2019 מעילה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/03/2027 מעילה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/03/2027 מעילה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"