דף היומי של שמעון וולף - מסכת מגילה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מגילה
תאריךדף 
יום שלישי 14/12/2021 מגילה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/12/2021 מגילה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/12/2021 megilah004_Women_Megilla.pdf מגילה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/12/2021 מגילה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/12/2021 מגילה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/12/2021 מגילה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/12/2021 מגילה דף ח  
יום שלישי 21/12/2021 מגילה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/12/2021 megilah010_Kedushat_Haaretz.pdf מגילה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/12/2021 מגילה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/12/2021 מגילה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/12/2021 מגילה דף יג  
יום ראשון 26/12/2021 מגילה דף יד  
יום שני 27/12/2021 מגילה דף טו  
יום שלישי 28/12/2021 מגילה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/12/2021 מגילה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/12/2021 מגילה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/12/2021 מגילה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/01/2022 megilah020_Ketzirat_HaOmer.pdf מגילה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/01/2022 מגילה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/01/2022 מגילה דף כב  
יום שלישי 04/01/2022 מגילה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/01/2022 מגילה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/01/2022 megilah025_Reasons_for_Mitzvot.pdf מגילה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/01/2022 מגילה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/01/2022 מגילה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/01/2022 megilah028_Bnot_Yisrael.pdf מגילה דף כח  
יום שני 10/01/2022 מגילה דף כט  
יום שלישי 11/01/2022 מגילה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/01/2022 מגילה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/01/2022 מגילה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"