דף היומי של שמעון וולף - מסכת מכות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מכות
תאריךדף 
יום שלישי 07/11/2017 מכות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/06/2010 מכות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/11/2017 makkot003_Shemitat_Kesafim.pdf מכות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/11/2017 מכות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/06/2010 מכות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/11/2017 מכות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/06/2010 מכות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/11/2017 מכות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/11/2017 makkot007_PesukimPerek2.pdf מכות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/11/2017 מכות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/06/2010 מכות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/11/2017 מכות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/06/2010 מכות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/11/2017 מכות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/06/2010 מכות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/11/2017 מכות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/11/2017 makkot012_Kavod_Grandparents.pdf מכות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/06/2010 מכות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/11/2017 מכות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/11/2017 makkot014_Charts.pdf מכות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/06/2010 מכות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/11/2017 מכות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/06/2010 מכות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/11/2017 מכות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/06/2010 מכות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/11/2017 מכות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/06/2010 מכות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/11/2017 מכות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/06/2010 מכות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/11/2017 makkot019_Ger_Lomar_Avoteinu.pdf
makkot019_Kedushat_Haaretz_Hamikdash.pdf
מכות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/06/2010 מכות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/11/2017 makkot020_Shaving_Points.pdf מכות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/11/2017 makkot021_Shaving_Points.pdf מכות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/06/2010 מכות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/11/2017 מכות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/06/2010 מכות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/11/2017 מכות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/06/2010 מכות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/11/2017 מכות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/06/2010 מכות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"