דף היומי של שמעון וולף - מסכת מכות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת מכות
תאריךדף 
יום חמישי 10/04/2025 מכות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/11/2017 מכות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/04/2025 makkot003_Shemitat_Kesafim.pdf מכות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/04/2025 מכות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/11/2017 מכות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/04/2025 מכות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/11/2017 מכות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/04/2025 מכות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/04/2025 makkot007_PesukimPerek2.pdf מכות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/04/2025 מכות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/11/2017 מכות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/04/2025 מכות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/11/2017 מכות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/04/2025 מכות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/11/2017 מכות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/04/2025 מכות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/04/2025 makkot012_Kavod_Grandparents.pdf מכות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/11/2017 מכות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/04/2025 מכות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/04/2025 makkot014_Charts.pdf מכות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/11/2017 מכות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/04/2025 מכות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/11/2017 מכות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/04/2025 מכות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/11/2017 מכות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/04/2025 מכות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/11/2017 מכות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/04/2025 מכות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/11/2017 מכות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/04/2025 makkot019_Ger_Lomar_Avoteinu.pdf
makkot019_Kedushat_Haaretz_Hamikdash.pdf
מכות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/11/2017 מכות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/04/2025 makkot020_Shaving_Points.pdf מכות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/04/2025 makkot021_Shaving_Points.pdf מכות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/11/2017 מכות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/04/2025 מכות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/11/2017 מכות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/05/2025 מכות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/11/2017 מכות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/05/2025 מכות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/11/2017 מכות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"