דף היומי של שמעון וולף - מסכת כריתות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת כריתות
תאריךדף 
יום ראשון 24/01/2027 הקדמה לכריתות כריתות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/01/2027 כריתות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/01/2027 כריתות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/01/2027 מה פירוש של משיחת "כי" כריתות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/01/2027 סימנא מילתא כריתות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/01/2027 כריתות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/01/2027 כריתות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/01/2027 פסוקים לפרק ב' כריתות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/02/2027 תרשים והסבר לשיטת ר' יהודה בטומאת יולדת
תרשים לסוגית עולה ויורד
כריתות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/02/2027 כריתות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/02/2027 כריתות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/02/2027 כריתות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/09/2019 כריתות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/02/2027 תרשים והסבר למקרים של עריות במשנה כריתות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/09/2019 כריתות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/02/2027 כריתות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/09/2019 כריתות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/02/2027 טבלאה לשיטות בגופין מחולקין בשבת כריתות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/09/2019 כריתות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/02/2027 כריתות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/02/2027 כריתות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/09/2019 כריתות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/02/2027 kreitot019_Mitasek.pdf כריתות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/02/2027 כריתות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/02/2027 כריתות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/02/2027 כריתות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/02/2027 כריתות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/02/2027 כריתות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/02/2027 כריתות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/02/2027 כריתות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/02/2027 פסוקים לדף כז-כח כריתות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/09/2019 כריתות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/02/2027 כריתות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/09/2019 כריתות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"