דף היומי של שמעון וולף - מסכת כריתות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת כריתות
תאריךדף 
יום ששי 23/08/2019 הקדמה לכריתות כריתות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/08/2019 כריתות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/08/2019 כריתות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/08/2019 מה פירוש של משיחת "כי" כריתות דף ה  
יום שלישי 27/08/2019 סימנא מילתא כריתות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/08/2019 כריתות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/08/2019 כריתות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/08/2019 פסוקים לפרק ב' כריתות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/08/2019 תרשים והסבר לשיטת ר' יהודה בטומאת יולדת
תרשים לסוגית עולה ויורד
כריתות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/09/2019 כריתות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/09/2019 כריתות דף יב  
יום שלישי 03/09/2019 כריתות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/09/2019 תרשים והסבר למקרים של עריות במשנה כריתות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/09/2019 כריתות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/09/2019 טבלאה לשיטות בגופין מחולקין בשבת כריתות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/09/2019 כריתות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/09/2019 כריתות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/09/2019 כריתות דף יט  
יום שלישי 10/09/2019 כריתות דף כ  
יום רביעי 11/09/2019 כריתות דף כא  
יום חמישי 12/09/2019 כריתות דף כב  
יום ששי 13/09/2019 כריתות דף כג  
יום שבת 14/09/2019 כריתות דף כד  
יום ראשון 15/09/2019 כריתות דף כה  
יום שני 16/09/2019 כריתות דף כו  
יום שלישי 17/09/2019 פסוקים לדף כז-כח כריתות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/09/2019 כריתות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"