דף היומי של שמעון וולף - מסכת קדושין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת קדושין
תאריךדף 
יום שלישי 15/08/2023 הקדמה למסכת קידושין - האם קידושין היא מצוה? קדושין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/03/2016 קדושין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/08/2023 קדושין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/03/2016 קדושין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/08/2023 קדושין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/03/2016 קדושין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/08/2023 קדושין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/03/2016 קדושין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/08/2023 קדושין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/08/2023 קדושין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/03/2016 קדושין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/08/2023 קדושין דף ח  
יום שבת 19/03/2016 קדושין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/08/2023 קדושין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/08/2023 קדושין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/08/2023 קדושין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/08/2023 תרשים להיחס בין איסר לפרוטה קדושין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/03/2016 קדושין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/08/2023 קדושין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/08/2023 פסוקים של עבד עברי קדושין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/03/2016 קדושין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/08/2023 קדושין דף טו  
יום שבת 26/03/2016 קדושין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/08/2023 קדושין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/03/2016 קדושין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/08/2023 קדושין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/08/2023 קדושין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/03/2016 קדושין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/09/2023 קדושין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/03/2016 קדושין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/09/2023 קדושין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/03/2016 קדושין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/09/2023 קדושין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/04/2016 קדושין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/09/2023 קדושין דף כב  
יום שבת 02/04/2016 קדושין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/09/2023 קדושין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/04/2016 קדושין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/09/2023 קדושין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/04/2016 קדושין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/09/2023 קדושין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/04/2016 קדושין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/09/2023 קדושין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/04/2016 קדושין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/09/2023 קדושין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/04/2016 קדושין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/09/2023 קדושין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/04/2016 קדושין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/09/2023 קדושין דף כט  
יום שבת 09/04/2016 קדושין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/09/2023 קדושין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/04/2016 קדושין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/09/2023 kiddushin031_Kippah.pdf קדושין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/04/2016 קדושין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/09/2023 קדושין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/04/2016 קדושין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/09/2023 קדושין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/04/2016 קדושין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/09/2023 kiddushin034_Chart_Time_Bound_Mitzvot.pdf קדושין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/04/2016 קדושין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/09/2023 קדושין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/04/2016 קדושין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/09/2023 קדושין דף לו  
יום שבת 16/04/2016 קדושין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/09/2023 kiddushin037_Chadash_Outside_Israel.pdf קדושין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/04/2016 קדושין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/09/2023 קדושין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/04/2016 קדושין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/09/2023 קדושין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/04/2016 קדושין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/09/2023 קדושין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/04/2016 קדושין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/09/2023 קדושין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/04/2016 קדושין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/09/2023 קדושין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/04/2016 קדושין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/09/2023 קדושין דף מג  
יום שבת 23/04/2016 קדושין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/09/2023 קדושין דף מד  
יום ראשון 24/04/2016 קדושין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/09/2023 קדושין דף מה  
יום שני 25/04/2016 קדושין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/09/2023 קדושין דף מו  
יום שלישי 26/04/2016 קדושין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/09/2023 קדושין דף מז  
יום רביעי 27/04/2016 קדושין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/09/2023 קדושין דף מח  
יום חמישי 28/04/2016 קדושין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/10/2023 קדושין דף מט  
יום ששי 29/04/2016 קדושין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/10/2023 קדושין דף נ  
יום שבת 30/04/2016 קדושין דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/10/2023 קדושין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/05/2016 קדושין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/10/2023 קדושין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/10/2023 קדושין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/05/2016 קדושין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/10/2023 קדושין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/05/2016 קדושין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/10/2023 קדושין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/05/2016 קדושין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/10/2023 קדושין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/05/2016 קדושין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/10/2023 קדושין דף נז  
יום שבת 07/05/2016 קדושין דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/10/2023 קדושין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/05/2016 קדושין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/10/2023 kiddushin059_Ani_Mehapech.pdf קדושין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/05/2016 קדושין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/10/2023 פסוקים קדושין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/05/2016 קדושין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/10/2023 קדושין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/05/2016 קדושין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/10/2023 קדושין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/05/2016 קדושין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/10/2023 קדושין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/05/2016 קדושין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/10/2023 מקורות לסוגיא (פתחי תשובה לגבי הטבח) קדושין דף סד  
יום שבת 14/05/2016 קדושין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/10/2023 קדושין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/05/2016 קדושין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/10/2023 קדושין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/05/2016 קדושין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/10/2023 קדושין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/05/2016 קדושין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/10/2023 קדושין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/05/2016 קדושין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/10/2023 קדושין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/05/2016 קדושין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/10/2023 קדושין דף ע  
יום ששי 20/05/2016 קדושין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/10/2023 קדושין דף עא  
יום שבת 21/05/2016 קדושין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/10/2023 kiddushin072_MapofBavel.pdf קדושין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/05/2016 קדושין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/10/2023 קדושין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/05/2016 קדושין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/10/2023 קדושין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/05/2016 קדושין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/10/2023 קדושין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/05/2016 קדושין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/10/2023 קדושין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/05/2016 קדושין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/10/2023 קדושין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/05/2016 קדושין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/10/2023 קדושין דף עח  
יום שבת 28/05/2016 קדושין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/10/2023 קדושין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/05/2016 קדושין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/11/2023 קדושין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/05/2016 קדושין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/11/2023 קדושין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/05/2016 קדושין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/11/2023 קדושין דף פב  
יום רביעי 01/06/2016 קדושין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"