דף היומי של שמעון וולף - מסכת קדושין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת קדושין
תאריךדף 
יום ראשון 13/03/2016 הקדמה למסכת קידושין - האם קידושין היא מצוה? קדושין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/10/2008 קדושין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/03/2016 קדושין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/10/2008 קדושין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/03/2016 קדושין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/10/2008 קדושין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/03/2016 קדושין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/10/2008 קדושין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/03/2016 קדושין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/03/2016 קדושין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/10/2008 קדושין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/03/2016 קדושין דף ח  
יום חמישי 16/10/2008 קדושין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/03/2016 קדושין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/03/2016 קדושין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/03/2016 קדושין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/03/2016 תרשים להיחס בין איסר לפרוטה קדושין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/10/2008 קדושין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/03/2016 קדושין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/03/2016 פסוקים של עבד עברי קדושין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/10/2008 קדושין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/03/2016 קדושין דף טו  
יום חמישי 23/10/2008 קדושין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/03/2016 קדושין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/10/2008 קדושין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/03/2016 קדושין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/03/2016 קדושין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/10/2008 קדושין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/03/2016 קדושין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/10/2008 קדושין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/03/2016 קדושין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/10/2008 קדושין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/04/2016 קדושין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/10/2008 קדושין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/04/2016 קדושין דף כב  
יום חמישי 30/10/2008 קדושין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/04/2016 קדושין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/10/2008 קדושין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/04/2016 קדושין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/11/2008 קדושין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/04/2016 קדושין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/11/2008 קדושין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/04/2016 קדושין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/11/2008 קדושין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/04/2016 קדושין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/11/2008 קדושין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/04/2016 קדושין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/11/2008 קדושין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/04/2016 קדושין דף כט  
יום רביעי 05/11/2008 קדושין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/04/2016 קדושין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/11/2008 קדושין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/04/2016 kiddushin031_Kippah.pdf קדושין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/11/2008 קדושין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/04/2016 קדושין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/11/2008 קדושין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/04/2016 קדושין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/11/2008 קדושין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/04/2016 kiddushin034_Chart_Time_Bound_Mitzvot.pdf קדושין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/11/2008 קדושין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/04/2016 קדושין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/11/2008 קדושין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/04/2016 קדושין דף לו  
יום רביעי 12/11/2008 קדושין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/04/2016 kiddushin037_Chadash_Outside_Israel.pdf קדושין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/11/2008 קדושין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/04/2016 קדושין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/11/2008 קדושין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/04/2016 קדושין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/11/2008 קדושין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/04/2016 קדושין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/11/2008 קדושין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/04/2016 קדושין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/11/2008 קדושין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/04/2016 קדושין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/11/2008 קדושין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/04/2016 קדושין דף מג  
יום רביעי 19/11/2008 קדושין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/04/2016 קדושין דף מד  
יום חמישי 20/11/2008 קדושין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/04/2016 קדושין דף מה  
יום ששי 21/11/2008 קדושין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/04/2016 קדושין דף מו  
יום שבת 22/11/2008 קדושין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/04/2016 קדושין דף מז  
יום ראשון 23/11/2008 קדושין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/04/2016 קדושין דף מח  
יום שני 24/11/2008 קדושין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/04/2016 קדושין דף מט  
יום שלישי 25/11/2008 קדושין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/04/2016 קדושין דף נ  
יום רביעי 26/11/2008 קדושין דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/05/2016 קדושין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/11/2008 קדושין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/05/2016 קדושין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/05/2016 קדושין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/11/2008 קדושין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/05/2016 קדושין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/11/2008 קדושין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/05/2016 קדושין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/12/2008 קדושין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/05/2016 קדושין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/12/2008 קדושין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/05/2016 קדושין דף נז  
יום רביעי 03/12/2008 קדושין דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/05/2016 קדושין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/12/2008 קדושין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/05/2016 kiddushin059_Ani_Mehapech.pdf קדושין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/12/2008 קדושין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/05/2016 פסוקים קדושין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/12/2008 קדושין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/05/2016 קדושין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/12/2008 קדושין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/05/2016 קדושין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/12/2008 קדושין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/05/2016 קדושין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/12/2008 קדושין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/05/2016 מקורות לסוגיא (פתחי תשובה לגבי הטבח) קדושין דף סד  
יום רביעי 10/12/2008 קדושין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/05/2016 קדושין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/12/2008 קדושין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/05/2016 קדושין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/12/2008 קדושין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/05/2016 קדושין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/12/2008 קדושין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/05/2016 קדושין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/12/2008 קדושין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/05/2016 קדושין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/12/2008 קדושין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/05/2016 קדושין דף ע  
יום שלישי 16/12/2008 קדושין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/05/2016 קדושין דף עא  
יום רביעי 17/12/2008 קדושין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/05/2016 kiddushin072_MapofBavel.pdf קדושין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/12/2008 קדושין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/05/2016 קדושין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/12/2008 קדושין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/05/2016 קדושין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/12/2008 קדושין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/05/2016 קדושין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/12/2008 קדושין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/05/2016 קדושין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/12/2008 קדושין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/05/2016 קדושין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/12/2008 קדושין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/05/2016 קדושין דף עח  
יום רביעי 24/12/2008 קדושין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/05/2016 קדושין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/12/2008 קדושין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/05/2016 קדושין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/12/2008 קדושין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/05/2016 קדושין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/12/2008 קדושין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/06/2016 קדושין דף פב  
יום ראשון 28/12/2008 קדושין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"