דף היומי של שמעון וולף - מסכת כתובות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת כתובות
תאריךדף 
יום ששי 08/07/2022 כתובות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/07/2022 כתובות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/07/2022 כתובות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/07/2022 כתובות דף ה  
יום שלישי 12/07/2022 ketubot006_Pasik_Reishei.pdf כתובות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/07/2022 כתובות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/07/2022 כתובות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/07/2022 כתובות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/07/2022 כתובות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/07/2022 כתובות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/07/2022 כתובות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/07/2022 כתובות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/07/2022 כתובות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/07/2022 כתובות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/07/2022 כתובות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/07/2022 כתובות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/07/2022 כתובות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/07/2022 כתובות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/07/2022 כתובות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/07/2022 כתובות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/07/2022 כתובות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/07/2022 כתובות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/07/2022 כתובות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/07/2022 ketubot025_Teruma_Chala_Today.pdf
ketubot025_Yovel_Torah.pdf
כתובות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/08/2022 כתובות דף כו  
יום שלישי 02/08/2022 כתובות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/08/2022 כתובות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/08/2022 כתובות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/08/2022 כתובות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/08/2022 כתובות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/08/2022 כתובות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/08/2022 כתובות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/08/2022 ketubot034_Chart_Mevashel.pdf כתובות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/08/2022 כתובות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/08/2022 כתובות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/08/2022 כתובות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/08/2022 כתובות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/08/2022 כתובות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/08/2022 כתובות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/08/2022 כתובות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/08/2022 כתובות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/08/2022 כתובות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/08/2022 כתובות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/08/2022 כתובות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/08/2022 כתובות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/08/2022 כתובות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/08/2022 כתובות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/08/2022 כתובות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/08/2022 כתובות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/08/2022 כתובות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/08/2022 כתובות דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/08/2022 כתובות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/03/2015 כתובות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/08/2022 כתובות דף נד  
יום שבת 28/03/2015 כתובות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/08/2022 כתובות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/03/2015 כתובות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/08/2022 כתובות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/09/2022 כתובות דף נז  
יום שלישי 31/03/2015 כתובות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/09/2022 כתובות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/04/2015 כתובות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/09/2022 כתובות דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/04/2015 כתובות דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/09/2022 כתובות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/04/2015 כתובות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/09/2022 כתובות דף סא  
יום שבת 04/04/2015 כתובות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/09/2022 כתובות דף סב  
יום ראשון 05/04/2015 כתובות דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/09/2022 כתובות דף סג  
יום חמישי 08/09/2022 כתובות דף סד  
יום שלישי 07/04/2015 כתובות דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/09/2022 כתובות דף סה  
יום רביעי 08/04/2015 כתובות דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/09/2022 כתובות דף סו  
יום חמישי 09/04/2015 כתובות דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/09/2022 כתובות דף סז  
יום ששי 10/04/2015 כתובות דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/09/2022 כתובות דף סח  
יום שבת 11/04/2015 כתובות דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/09/2022 כתובות דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/04/2015 כתובות דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/09/2022 כתובות דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/09/2022 כתובות דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/04/2015 כתובות דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/09/2022 כתובות דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/04/2015 כתובות דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/09/2022 כתובות דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/04/2015 כתובות דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/09/2022 ketubot074_Shliach_Tnai.pdf כתובות דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/04/2015 כתובות דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/09/2022 כתובות דף עה  
יום שבת 18/04/2015 כתובות דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/09/2022 ketubot076_Burden_of_Proof.pdf כתובות דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/04/2015 כתובות דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/09/2022 כתובות דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/09/2022 כתובות דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/04/2015 כתובות דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/09/2022 כתובות דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/04/2015 כתובות דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/09/2022 כתובות דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/04/2015 כתובות דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/09/2022 כתובות דף פא  
יום ששי 24/04/2015 כתובות דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/09/2022 כתובות דף פב  
יום שבת 25/04/2015 כתובות דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/09/2022 כתובות דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/04/2015 כתובות דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/09/2022 כתובות דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/09/2022 כתובות דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/04/2015 כתובות דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/09/2022 כתובות דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/04/2015 כתובות דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/10/2022 כתובות דף פז  
יום חמישי 30/04/2015 כתובות דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/10/2022 כתובות דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/05/2015 כתובות דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/10/2022 כתובות דף פט  
יום שבת 02/05/2015 כתובות דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/10/2022 כתובות דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/05/2015 כתובות דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/10/2022 כתובות דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/10/2022 כתובות דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/05/2015 כתובות דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/10/2022 כתובות דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/05/2015 כתובות דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/10/2022 כתובות דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/05/2015 כתובות דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/10/2022 כתובות דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/05/2015 כתובות דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/10/2022 כתובות דף צו  
יום שבת 09/05/2015 כתובות דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/10/2022 כתובות דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/05/2015 כתובות דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/10/2022 כתובות דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/10/2022 ketubot099_Gold_Silver.pdf כתובות דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/05/2015 כתובות דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/10/2022 כתובות דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/10/2022 כתובות דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/10/2022 כתובות דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/10/2022 כתובות דף קג  
יום שלישי 18/10/2022 ketubot104_Praying_for_Death.pdf כתובות דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/10/2022 ketubot105_Torah_Pay.pdf כתובות דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/10/2022 כתובות דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/05/2015 כתובות דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/10/2022 כתובות דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/05/2015 כתובות דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/10/2022 כתובות דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/05/2015 כתובות דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/10/2022 כתובות דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/05/2015 כתובות דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/10/2022 כתובות דף קי  
יום שבת 23/05/2015 כתובות דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/10/2022 כתובות דף קיא  
יום רביעי 26/10/2022 כתובות דף קיב