דף היומי של שמעון וולף - מסכת הוריות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת הוריות
תאריךדף 
יום רביעי 03/09/2025 horayot002_Pesukim.pdf הוריות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/09/2025 הוריות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/09/2025 הוריות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/09/2025 הוריות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/09/2025 הוריות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/09/2025 הוריות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/09/2025 הוריות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/04/2018 הוריות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/09/2025 הוריות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/04/2018 הוריות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/09/2025 horayot010_13_Mekorot.pdf הוריות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/04/2018 הוריות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/09/2025 הוריות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/04/2018 הוריות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/09/2025 horayot012_Greek_Chai.pdf
horayot012_Simana_Milta.pdf
הוריות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/04/2018 הוריות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/09/2025 הוריות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/04/2018 הוריות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/09/2025 הוריות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/04/2018 הוריות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"