דף היומי של שמעון וולף - מסכת הוריות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת הוריות
תאריךדף 
יום שני 02/04/2018 פסוקים הוריות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/04/2018 הוריות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/04/2018 הוריות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/04/2018 הוריות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/04/2018 הוריות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/04/2018 הוריות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/04/2018 הוריות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/04/2018 הוריות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/04/2018 מקורות לדפים י-יג הוריות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/04/2018 הוריות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/04/2018 הוריות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/04/2018 הוריות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/04/2018 הוריות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"