דף היומי של שמעון וולף - מסכת הוריות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת הוריות
תאריךדף 
יום רביעי 03/09/2025 פסוקים הוריות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/09/2025 הוריות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/09/2025 הוריות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/09/2025 הוריות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/09/2025 הוריות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/09/2025 הוריות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/09/2025 הוריות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/09/2025 הוריות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/09/2025 מקורות לדפים י-יג הוריות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/09/2025 הוריות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/09/2025 הוריות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/09/2025 הוריות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/09/2025 הוריות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"