דף היומי של שמעון וולף - מסכת גיטין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת גיטין
תאריךדף 
יום שלישי 15/12/2015 גיטין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/07/2008 גיטין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/12/2015 גיטין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/07/2008 גיטין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/12/2015 גיטין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/07/2008 גיטין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/12/2015 גיטין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/07/2008 גיטין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/12/2015 גיטין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/12/2015 גיטין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/07/2008 גיטין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/12/2015 גיטין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/07/2008 גיטין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/12/2015 גיטין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/07/2008 גיטין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/12/2015 גיטין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/07/2008 גיטין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/12/2015 גיטין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/07/2008 גיטין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/12/2015 גיטין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/07/2008 גיטין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/12/2015 גיטין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/12/2015 גיטין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/07/2008 גיטין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/12/2015 גיטין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/07/2008 גיטין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/12/2015 גיטין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/07/2008 גיטין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/12/2015 גיטין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/07/2008 גיטין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/12/2015 גיטין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/07/2008 גיטין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/01/2016 גיטין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/07/2008 גיטין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/01/2016 גיטין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/01/2016 גיטין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/08/2008 גיטין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/01/2016 גיטין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/08/2008 גיטין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/01/2016 גיטין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/08/2008 גיטין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/01/2016 גיטין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/08/2008 גיטין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/01/2016 גיטין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/08/2008 גיטין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/01/2016 גיטין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/08/2008 גיטין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/01/2016 גיטין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/01/2016 גיטין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/08/2008 גיטין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/01/2016 גיטין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/08/2008 גיטין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/01/2016 גיטין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/08/2008 גיטין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/01/2016 גיטין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/08/2008 גיטין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/01/2016 גיטין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/01/2016 גיטין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/08/2008 גיטין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/01/2016 גיטין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/01/2016 גיטין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/08/2008 גיטין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/01/2016 גיטין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/08/2008 גיטין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/01/2016 גיטין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/08/2008 גיטין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/01/2016 גיטין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/08/2008 גיטין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/01/2016 גיטין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/08/2008 גיטין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/01/2016 גיטין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/08/2008 גיטין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/01/2016 גיטין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/01/2016 גיטין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/08/2008 גיטין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/01/2016 גיטין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/08/2008 גיטין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/01/2016 גיטין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/08/2008 גיטין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/01/2016 גיטין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/08/2008 גיטין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/01/2016 גיטין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/08/2008 גיטין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/01/2016 גיטין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/08/2008 גיטין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/01/2016 גיטין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/01/2016 גיטין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/02/2016 גיטין דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/02/2016 גיטין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/08/2008 גיטין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/02/2016 גיטין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/09/2008 גיטין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/02/2016 גיטין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/09/2008 גיטין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/02/2016 גיטין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/09/2008 גיטין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/02/2016 גיטין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/02/2016 גיטין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/09/2008 גיטין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/02/2016 גיטין דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/02/2016 גיטין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/09/2008 גיטין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/02/2016 גיטין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/09/2008 גיטין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/02/2016 גיטין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/09/2008 גיטין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/02/2016 גיטין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/09/2008 גיטין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/02/2016 גיטין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/02/2016 גיטין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/09/2008 גיטין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/02/2016 גיטין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/02/2016 גיטין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/09/2008 גיטין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/02/2016 גיטין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/09/2008 גיטין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/02/2016 גיטין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/09/2008 גיטין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/02/2016 גיטין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/09/2008 גיטין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/02/2016 גיטין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/02/2016 גיטין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/09/2008 גיטין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/02/2016 גיטין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/09/2008 גיטין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/02/2016 גיטין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/09/2008 גיטין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/02/2016 גיטין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/09/2008 גיטין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/02/2016 גיטין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/09/2008 גיטין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/02/2016 גיטין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/09/2008 גיטין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/02/2016 גיטין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/02/2016 גיטין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/09/2008 גיטין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/02/2016 גיטין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/09/2008 גיטין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/03/2016 גיטין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/09/2008 גיטין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/03/2016 גיטין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/09/2008 גיטין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/03/2016 גיטין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/09/2008 גיטין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/03/2016 גיטין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/10/2008 גיטין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/03/2016 גיטין דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/03/2016 גיטין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/10/2008 גיטין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/03/2016 גיטין דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/10/2008 גיטין דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/03/2016 גיטין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/10/2008 גיטין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/03/2016 גיטין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/10/2008 גיטין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/03/2016 gittin088_Get_Meuseh.pdf גיטין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/10/2008 גיטין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/03/2016 גיטין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/10/2008 גיטין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/03/2016 גיטין דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"