דף היומי של שמעון וולף - מסכת גיטין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת גיטין
תאריךדף 
יום חמישי 18/05/2023 גיטין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/12/2015 גיטין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/05/2023 גיטין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/12/2015 גיטין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/05/2023 גיטין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/12/2015 גיטין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/05/2023 גיטין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/12/2015 גיטין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/05/2023 גיטין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/05/2023 גיטין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/12/2015 גיטין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/05/2023 גיטין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/12/2015 גיטין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/05/2023 גיטין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/12/2015 גיטין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/05/2023 גיטין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/12/2015 גיטין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/05/2023 גיטין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/12/2015 גיטין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/05/2023 גיטין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/12/2015 גיטין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/05/2023 גיטין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/05/2023 גיטין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/12/2015 גיטין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/05/2023 גיטין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/12/2015 גיטין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/06/2023 גיטין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/12/2015 גיטין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/06/2023 גיטין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/12/2015 גיטין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/06/2023 גיטין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/12/2015 גיטין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/06/2023 גיטין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/01/2016 גיטין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/06/2023 גיטין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/06/2023 גיטין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/01/2016 גיטין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/06/2023 גיטין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/01/2016 גיטין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/06/2023 גיטין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/01/2016 גיטין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/06/2023 גיטין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/01/2016 גיטין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/06/2023 גיטין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/01/2016 גיטין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/06/2023 גיטין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/01/2016 גיטין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/06/2023 גיטין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/06/2023 גיטין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/01/2016 גיטין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/06/2023 גיטין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/01/2016 גיטין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/06/2023 גיטין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/01/2016 גיטין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/06/2023 גיטין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/01/2016 גיטין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/06/2023 גיטין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/06/2023 גיטין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/01/2016 גיטין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/06/2023 גיטין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/06/2023 גיטין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/01/2016 גיטין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/06/2023 גיטין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/01/2016 גיטין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/06/2023 גיטין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/01/2016 גיטין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/06/2023 גיטין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/01/2016 גיטין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/06/2023 גיטין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/01/2016 גיטין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/06/2023 גיטין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/01/2016 גיטין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/06/2023 גיטין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/06/2023 גיטין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/01/2016 גיטין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/06/2023 גיטין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/01/2016 גיטין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/06/2023 גיטין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/01/2016 גיטין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/06/2023 גיטין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/01/2016 גיטין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/07/2023 גיטין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/01/2016 גיטין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/07/2023 גיטין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/01/2016 גיטין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/07/2023 גיטין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/07/2023 גיטין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/07/2023 גיטין דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/07/2023 גיטין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/02/2016 גיטין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/07/2023 גיטין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/02/2016 גיטין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/07/2023 גיטין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/02/2016 גיטין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/07/2023 גיטין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/02/2016 גיטין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/07/2023 גיטין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/07/2023 גיטין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/02/2016 גיטין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/07/2023 גיטין דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/07/2023 גיטין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/02/2016 גיטין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/07/2023 גיטין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/02/2016 גיטין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/07/2023 גיטין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/02/2016 גיטין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/07/2023 גיטין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/02/2016 גיטין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/07/2023 גיטין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/07/2023 גיטין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/02/2016 גיטין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/07/2023 גיטין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/07/2023 גיטין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/02/2016 גיטין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/07/2023 גיטין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/02/2016 גיטין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/07/2023 גיטין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/02/2016 גיטין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/07/2023 גיטין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/02/2016 גיטין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/07/2023 גיטין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/07/2023 גיטין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/02/2016 גיטין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/07/2023 גיטין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/02/2016 גיטין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/07/2023 גיטין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/02/2016 גיטין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/07/2023 גיטין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/02/2016 גיטין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/07/2023 גיטין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/02/2016 גיטין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/07/2023 גיטין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/02/2016 גיטין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/07/2023 גיטין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/08/2023 גיטין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/02/2016 גיטין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/08/2023 גיטין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/02/2016 גיטין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/08/2023 גיטין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/03/2016 גיטין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/08/2023 גיטין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/03/2016 גיטין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/08/2023 גיטין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/03/2016 גיטין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/08/2023 גיטין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/03/2016 גיטין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/08/2023 גיטין דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/08/2023 גיטין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/03/2016 גיטין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/08/2023 גיטין דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/03/2016 גיטין דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/08/2023 גיטין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/03/2016 גיטין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/08/2023 גיטין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/03/2016 גיטין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/08/2023 gittin088_Get_Meuseh.pdf גיטין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/03/2016 גיטין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/08/2023 גיטין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/03/2016 גיטין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/08/2023 גיטין דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"