דף היומי של שמעון וולף - מסכת ערובין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ערובין
תאריךדף 
יום שלישי 11/08/2020 ערובין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/08/2020 ערובין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/08/2020 תרשים לד' אמות המזבח ערובין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/08/2020 ערובין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/08/2020 ערובין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/08/2020 ערובין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/08/2020 ערובין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/08/2020 ערובין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/08/2020 ערובין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/08/2020 ערובין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/08/2020 ערובין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/08/2020 ערובין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/08/2020 תרשים לים של שלמה ערובין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/08/2020 ערובין דף טו  
יום שלישי 25/08/2020 ערובין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/08/2020 מים אחרונים ערובין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/08/2020 תרשים ומקורות לאחורי בית הכנסת
ר' שלמה זלמן אוירבך על הליכה אחורי אשה
ערובין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/08/2020 ערובין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/08/2020 ערובין דף כ  
יום ראשון 30/08/2020 ערובין דף כא  
יום שני 31/08/2020 ערובין דף כב  
יום שלישי 01/09/2020 ערובין דף כג  
יום רביעי 02/09/2020 ערובין דף כד  
יום חמישי 03/09/2020 ערובין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/09/2020 ערובין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/09/2020 ערובין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/09/2020 איסורים באכילת שרצים ערובין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/09/2020 ערובין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/09/2020 ערובין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/09/2020 תרשימי ביאור למעשר ראשון שהקדימו בשבלים ערובין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/09/2020 ערובין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/09/2020 ערובין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/09/2020 ערובין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/09/2020 ערובין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/09/2020 ערובין דף לו  
יום שלישי 15/09/2020 ערובין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/09/2020 ערובין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/09/2020 ערובין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/09/2020 שהחיינו על ברית מילה ופדיון הבן ערובין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/09/2020 ט' באב בזמן בית שני ובזמנינו ערובין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/09/2020 ערובין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/09/2020 ערובין דף מג  
יום שלישי 22/09/2020 ערובין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/09/2020 האם מותר לרופאים וחובשים (הצלה) לחזור הביתה? ערובין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/09/2020 ערובין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/09/2020 ערובין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/09/2020 ערובין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/09/2020 תרשים לשיטת הראשונים בג' חצירות ערובין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/09/2020 ערובין דף נ  
יום שלישי 29/09/2020 ערובין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/09/2020 תרשים לשיטת הראשונים במי שהחזיק בדרך והחזירו ערובין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/10/2020 ערובין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/10/2020 ערובין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/10/2020 ערובין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/10/2020 תקופות ומזלות - תמונות ותרשים
eruvin056_Constellations.pptx
ערובין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/10/2020 ערובין דף נז  
יום שלישי 06/10/2020 תרשימי הסבר לשיטות במדידת תחום שבת ערובין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/10/2020 ערובין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/10/2020 ערובין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/10/2020 ערובין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/10/2020 מורה הלכה בפני רבו ערובין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/10/2020 ערובין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/10/2020 ערובין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/10/2020 ערובין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/10/2020 תרשימי סיכום לבטול רשות מחצר לחצר ערובין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/10/2020 ערובין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/10/2020 ערובין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/10/2020 ערובין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/10/2020 טבלת סיכום למחלוקת אביי ורבא בביטול רשות לכל או"א ערובין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/10/2020 ערובין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/10/2020 ערובין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/10/2020 ערובין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/10/2020 ערובין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/10/2020 ערובין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/10/2020 תרשים וחישובים לחלון עגול ערובין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/10/2020 ערובין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/10/2020 ערובין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/10/2020 ערובין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/10/2020 ערובין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/10/2020 ערובין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/10/2020 אסמכתא לא קניא (גורלות ומפעל הפיס) ערובין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/10/2020 מדות וחישוב שתי סעודות וחלה בגמרא ערובין דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/11/2020 ערובין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/11/2020 ערובין דף פה  
יום שלישי 03/11/2020 ערובין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/11/2020 ערובין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/11/2020 ערובין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/11/2020 ערובין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/11/2020 ערובין דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/11/2020 תרשימי סיכום לרשויות דרבנן (דפים צ-צב) ערובין דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/11/2020 צירוף למנין ממקומות שונים ערובין דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/11/2020 ערובין דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/11/2020 ערובין דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/11/2020 תמונות הסבר ומקורות להנחת תפילין כראוי ערובין דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/11/2020 ערובין דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/11/2020 קשירת תפילין ערובין דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/11/2020 ערובין דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/11/2020 ערובין דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/11/2020 ערובין דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/11/2020 ערובין דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/11/2020 ערובין דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/11/2020 ערובין דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/11/2020 ערובין דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/11/2020 ערובין דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"