דף היומי של שמעון וולף - מסכת ערובין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ערובין
תאריךדף 
יום ראשון 10/03/2013 ערובין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/03/2013 ערובין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/03/2013 תרשים לד' אמות המזבח ערובין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/03/2013 ערובין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/03/2013 ערובין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/03/2013 ערובין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/03/2013 ערובין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/03/2013 ערובין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/03/2013 ערובין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/03/2013 ערובין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/03/2013 ערובין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/03/2013 ערובין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/03/2013 תרשים לים של שלמה ערובין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/03/2013 ערובין דף טו  
יום ראשון 24/03/2013 ערובין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/03/2013 מים אחרונים ערובין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/03/2013 תרשים ומקורות לאחורי בית הכנסת
ר' שלמה זלמן אוירבך על הליכה אחורי אשה
ערובין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/03/2013 ערובין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/03/2013 ערובין דף כ  
יום ששי 29/03/2013 ערובין דף כא  
יום שבת 30/03/2013 ערובין דף כב  
יום ראשון 31/03/2013 ערובין דף כג  
יום שני 01/04/2013 ערובין דף כד  
יום שלישי 02/04/2013 ערובין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/04/2013 ערובין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/04/2013 ערובין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/04/2013 איסורים באכילת שרצים ערובין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/04/2013 ערובין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/04/2013 ערובין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/04/2013 תרשימי ביאור למעשר ראשון שהקדימו בשבלים ערובין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/04/2013 ערובין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/04/2013 ערובין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/04/2013 ערובין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/04/2013 ערובין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/04/2013 ערובין דף לו  
יום ראשון 14/04/2013 ערובין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/04/2013 ערובין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/04/2013 ערובין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/04/2013 שהחיינו על ברית מילה ופדיון הבן ערובין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/04/2013 ט' באב בזמן בית שני ובזמנינו ערובין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/04/2013 ערובין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/04/2013 ערובין דף מג  
יום ראשון 21/04/2013 ערובין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/04/2013 האם מותר לרופאים וחובשים (הצלה) לחזור הביתה? ערובין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/04/2013 ערובין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/04/2013 ערובין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/04/2013 ערובין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/04/2013 תרשים לשיטת הראשונים בג' חצירות ערובין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/04/2013 ערובין דף נ  
יום ראשון 28/04/2013 ערובין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/04/2013 תרשים לשיטת הראשונים במי שהחזיק בדרך והחזירו ערובין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/04/2013 ערובין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/05/2013 ערובין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/05/2013 ערובין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/05/2013 תקופות ומזלות - תמונות ותרשים
eruvin056_Constellations.pptx
ערובין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/05/2013 ערובין דף נז  
יום ראשון 05/05/2013 תרשימי הסבר לשיטות במדידת תחום שבת ערובין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/05/2013 ערובין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/05/2013 ערובין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/05/2013 ערובין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/05/2013 מורה הלכה בפני רבו ערובין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/05/2013 ערובין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/05/2013 ערובין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/05/2013 ערובין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/05/2013 תרשימי סיכום לבטול רשות מחצר לחצר ערובין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/05/2013 ערובין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/05/2013 ערובין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/05/2013 ערובין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/05/2013 טבלת סיכום למחלוקת אביי ורבא בביטול רשות לכל או"א ערובין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/05/2013 ערובין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/05/2013 ערובין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/05/2013 ערובין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/05/2013 ערובין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/05/2013 ערובין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/05/2013 תרשים וחישובים לחלון עגול ערובין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/05/2013 ערובין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/05/2013 ערובין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/05/2013 ערובין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/05/2013 ערובין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/05/2013 ערובין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/05/2013 אסמכתא לא קניא (גורלות ומפעל הפיס) ערובין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/05/2013 מדות וחישוב שתי סעודות וחלה בגמרא ערובין דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/05/2013 ערובין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/06/2013 ערובין דף פה  
יום ראשון 02/06/2013 ערובין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/06/2013 ערובין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/06/2013 ערובין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/06/2013 ערובין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/06/2013 ערובין דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/06/2013 תרשימי סיכום לרשויות דרבנן (דפים צ-צב) ערובין דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/06/2013 צירוף למנין ממקומות שונים ערובין דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/06/2013 ערובין דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/06/2013 ערובין דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/06/2013 תמונות הסבר ומקורות להנחת תפילין כראוי ערובין דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/06/2013 ערובין דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/06/2013 קשירת תפילין ערובין דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/06/2013 ערובין דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/06/2013 ערובין דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/06/2013 ערובין דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/06/2013 ערובין דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/06/2013 ערובין דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/06/2013 ערובין דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/06/2013 ערובין דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/06/2013 ערובין דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"