דף היומי של שמעון וולף - מסכת חולין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת חולין
תאריךדף 
יום שבת 02/05/2026 הקדמה לחולין ומצות שחיטה חולין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/11/2018 חולין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/05/2026 טבלא לדעת אמוראים בהסבר המשנה חולין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/11/2018 חולין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/05/2026 מצה שמורה חולין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/05/2026 חולין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/12/2018 חולין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/05/2026 chulin006_BeitShan_Mosaic.pdf חולין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/12/2018 חולין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/05/2026 קדושת הארץ - לשעה או לעולם חולין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/12/2018 חולין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/05/2026 חולין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/12/2018 חולין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/05/2026 קשירת תפילין חולין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/05/2026 חולין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/05/2026 חולין דף יא  
יום שלישי 12/05/2026 חולין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/12/2018 חולין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/05/2026 חולין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/12/2018 חולין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/05/2026 חולין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/12/2018 חולין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/05/2026 טבלאת סיכום לדעות במבשל בשבת חולין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/12/2018 חולין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/05/2026 כח אדם - ישיר או גרמא חולין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/12/2018 חולין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/05/2026 אוכלים חזיר וכובשים הארץ חולין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/12/2018 חולין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/05/2026 ציורים ותמונות לקנה ומקום שחיטה חולין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/05/2026 חולין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/12/2018 חולין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/05/2026 חולין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/12/2018 חולין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/05/2026 תרשים לשטות בעולת העוף חולין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/12/2018 חולין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/05/2026 חולין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/12/2018 חולין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/05/2026 דין פלגס (מנחת חינוך) חולין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/12/2018 חולין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/05/2026 קטן לישא כפיו חולין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/12/2018 חולין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/05/2026 חולין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/05/2026
chulin026_Tekiyot_Candle_Lighting.pdf
חולין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/12/2018 חולין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/05/2026 חולין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/12/2018 חולין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/05/2026 chulin028_Efshar_LTzamtzem.pdf חולין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/12/2018 חולין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/05/2026 מחלוקת תוספות ורמב"ם באין שחיטה אלא בסוף חולין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/12/2018 חולין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/05/2026 חולין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/12/2018 חולין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/05/2026 חולין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/12/2018 חולין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/06/2026 חולין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/06/2026 חולין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/12/2018 חולין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/06/2026 תרשים לסיכום סוגית אכילת טומאה (לג-לה) חולין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/12/2018 חולין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/06/2026 חולין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/01/2019 חולין דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/06/2026 חולין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/01/2019 חולין דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/06/2026 חולין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/01/2019 חולין דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/06/2026 חולין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/01/2019 חולין דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/06/2026 חולין דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/06/2026 חולין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/01/2019 חולין דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/06/2026 חולין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/01/2019 חולין דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/06/2026 חולין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/01/2019 חולין דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/06/2026 תרשים לי"ח טריפות וציורים ותמונות למערכת העיכול (מב-מד) חולין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/01/2019 חולין דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/06/2026 חולין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/01/2019 חולין דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/06/2026 חולין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/01/2019 חולין דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/06/2026 חולין דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/06/2026 חולין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/01/2019 חולין דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/06/2026 חולין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/01/2019 חולין דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/06/2026 חולין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/01/2019 חולין דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/06/2026 חולין דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/01/2019 חולין דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/06/2026 חולין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/01/2019 חולין דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/06/2026 חולין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/01/2019 חולין דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/06/2026 חולין דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/06/2026 חולין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/01/2019 חולין דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/06/2026 חולין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/01/2019 חולין דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/06/2026 חולין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/01/2019 חולין דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/06/2026 חולין דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/01/2019 חולין דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/06/2026 חולין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/01/2019 חולין דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/06/2026 חולין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/01/2019 חולין דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/06/2026 חולין דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/06/2026 חולין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/01/2019 חולין דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/07/2026 חולין דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/07/2026 רשימות צפורים טמאים חולין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/01/2019 חולין דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/07/2026 ביצים כשרים ודם הנמצא על הביצה חולין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/01/2019 חולין דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/07/2026 דרשת פסוקי חגבים ושיטת רב פפא בש"ס חולין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/01/2019 חולין דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/07/2026 חולין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/02/2019 חולין דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/07/2026 תולעים כשרים חולין דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/07/2026 חולין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/02/2019 חולין דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/07/2026 חולין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/02/2019 חולין דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/07/2026 חולין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/02/2019 חולין דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/07/2026 חולין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/02/2019 חולין דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/07/2026 חולין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/02/2019 חולין דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/07/2026 חולין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/02/2019 חולין דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/07/2026 חולין דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/07/2026 חולין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/02/2019 חולין דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/07/2026 חולין דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/07/2026 רפואה אלטרנטיבי ודרכי האמורי חולין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/02/2019 חולין דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/07/2026 תרשים וביאורים למקרים של אמא\בן במשנה חולין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/02/2019 חולין דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/07/2026 חולין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/02/2019 חולין דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/07/2026 chulin080_Chart_ZeraAv.pdf חולין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/02/2019 חולין דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/07/2026 חולין דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/07/2026 חולין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/02/2019 חולין דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/07/2026 חולין דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/02/2019 חולין דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/07/2026 פסוקים לאותו ואת בנו וכסוי דם חולין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/02/2019 חולין דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/07/2026 פירוש של תולעת היניבא חולין דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/02/2019 חולין דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/07/2026 מתי מסיים הסעודה? חולין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/02/2019 חולין דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/07/2026 חולין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/02/2019 חולין דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/07/2026 חולין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/02/2019 חולין דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/07/2026 חולין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/02/2019 חולין דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/07/2026 חולין דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/07/2026 וילך חרנה: מחלוקת רש"י ורמב"ן חולין דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/02/2019 חולין דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/07/2026 ל' מצוות בני נח חולין דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/02/2019 חולין דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/08/2026 חולין דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/02/2019 חולין דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/08/2026 חולין דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/03/2019 חולין דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/08/2026 חולין דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/08/2026 חולין דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/08/2026 חולין דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/08/2026 חולין דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/03/2019 חולין דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/08/2026 חולין דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/03/2019 חולין דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/08/2026 איך פועל ביטול? חולין דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/03/2019 חולין דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/08/2026 חולין דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/03/2019 חולין דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/08/2026 חולין דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/08/2026 חולין דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/03/2019 חולין דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/08/2026 חולין דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/08/2026 כמה לשהות אחרי אכילת בשר או חלב?
מים אחרונים בזמן הזה
פירוש קינוח והדחה
חולין דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/03/2019 חולין דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/08/2026 מים ראשונים - עד איפה צריכים ליטול? חולין דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/03/2019 חולין דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/08/2026 חולין דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/03/2019 חולין דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/08/2026 חולין דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/08/2026 חולין דף קט  
יום שלישי 18/08/2026 חולין דף קי  
יום רביעי 19/08/2026 חולין דף קיא  
יום חמישי 20/08/2026 חולין דף קיב  
יום ששי 21/08/2026 חולין דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/08/2026 חולין דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/08/2026 חולין דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/08/2026 חולין דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/08/2026 חולין דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/03/2019 חולין דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/08/2026 תרשים לסוגית יד ושומר חולין דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/03/2019 חולין דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/08/2026 חולין דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/03/2019 חולין דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/08/2026 חולין דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/03/2019 חולין דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/08/2026 חולין דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/03/2019 חולין דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/08/2026 כמה מרחק לנסוע כדי ליטול ידים ולהתפלל במנין חולין דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/03/2019 חולין דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/08/2026 חולין דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/09/2026 חולין דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/03/2019 חולין דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/09/2026 חולין דף קכה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/09/2026 חולין דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/04/2019 חולין דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/09/2026 טבלאות סיכום לעכבר ומחלוקת ר' שמעון ור' מאיר חולין דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/04/2019 חולין דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/09/2026 חולין דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/04/2019 חולין דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/09/2026 חולין דף קכט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/04/2019 חולין דף קכט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/09/2026 פסוקים לפרק הזרוע והלחיים חולין דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/09/2026 מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון) חולין דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/04/2019 חולין דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/09/2026 חולין דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/04/2019 חולין דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/09/2026 מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון) חולין דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/04/2019 חולין דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/09/2026 חולין דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/04/2019 חולין דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/09/2026 פסוקים לפרק ראשית הגז חולין דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/04/2019 חולין דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/09/2026 תרשימי סיכום לראשית הגז ושיטת ר' אלעאי
ברכה על טלית שאולה
חולין דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/04/2019 חולין דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/09/2026 חולין דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/09/2026 חולין דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/04/2019 חולין דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/09/2026 חולין דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/04/2019 חולין דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/09/2026 חולין דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/04/2019 חולין דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/09/2026 חולין דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/04/2019 חולין דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/09/2026 חולין דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/04/2019 חולין דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"