דף היומי של שמעון וולף - מסכת ברכות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ברכות
תאריךדף 
יום ראשון 05/01/2020 berachot002_braitot.pdf ברכות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/01/2020 ברכות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/01/2020 ברכות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/01/2020 ברכות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/01/2020 מעלת התפילה בבית הכנסת
תרשים לאחורי בית הכנסת
ברכות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/01/2020 ברכות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/01/2020 מעלת התפילה בבית הכנסת ברכות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/01/2020 ברכות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/01/2020 ברכות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/01/2020 שיטת רב פפא בש"ס ברכות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/01/2020 ברכות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/01/2020 ברכות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/01/2020 ברכות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/01/2020 נטילת ידים לתפילה ברכות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/01/2020 ברכות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/01/2020 ברכות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/01/2020 ברכות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/01/2020 ברכות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/01/2020 ברכות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/01/2020 ברכות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/01/2020 ברכות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/01/2020 ברכות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/01/2020 ברכות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/01/2020 ברכות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/01/2020 ברכות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/01/2020 דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד ברכות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/01/2020 ברכות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/02/2020 ברכות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/02/2020 תפילת הדרך
שכח יעלה ויבא בליל שני של ר"ח
ברכות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/02/2020 בנות ישראל החמירו על עצמן
דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש
זכר לחורבן
ברכות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/02/2020 כהן שהרג האם עולה לדוכן ברכות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/02/2020 ברכה שאינה צריכה (רמב"ם)
טעמי המצות (רמב"ם ורמב"ן)
ברכות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/02/2020 תפילה על פני השדה
כוונה בתפילה
ברכות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/02/2020 מה היא ברכה? ברכות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/02/2020 ברכות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/02/2020 חביצה ברכות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/02/2020 ברכות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/02/2020 ברכות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/02/2020 ברכות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/02/2020 ברכות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/02/2020 מתי היא סוף הסעודה? ברכות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/02/2020 ברכות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/02/2020 ברכות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/02/2020 זימון נשים ברכות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/02/2020 ברכות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/02/2020 berachot047_Terumat_Maaser.pdf ברכות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/02/2020 ברכות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/02/2020 ברכות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/02/2020 ברכות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/02/2020 ברכות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/02/2020 ברכות דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/02/2020 מים אחרונים ברכות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/02/2020 ברכות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/02/2020 ברכות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/02/2020 ברכות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/02/2020 ברכות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/03/2020 תמונות מכלול הכוכבים ברכות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/03/2020 berachot059_Planets.pdf ברכות דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/03/2020 ברכות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/03/2020 ברכות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/03/2020 ברכות דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/03/2020 ברכות דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/03/2020 ברכות דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"