דף היומי של שמעון וולף - מסכת ביצה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ביצה
תאריךדף 
יום חמישי 02/09/2021 ביצה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/09/2021 ביצה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/09/2021 ביצה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/09/2021 ביצה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/09/2021 ביצה דף ו  
יום שלישי 07/09/2021 ביצה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/09/2021 ביצה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/09/2021 ביצה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/09/2021 ביצה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/09/2021 ביצה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/09/2021 beitzah012_Mitoch_Hoyil.pdf ביצה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/09/2021 ביצה דף יג  
יום שלישי 14/09/2021 beitzah014_Terumat_Maaser.pdf ביצה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/09/2021 beitzah015_Eiruv_Tavshilin.pdf ביצה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/09/2021 ביצה דף טז  
יום ששי 17/09/2021 ביצה דף יז  
יום שבת 18/09/2021 ביצה דף יח  
יום ראשון 19/09/2021 ביצה דף יט  
יום שני 20/09/2021 ביצה דף כ  
יום שלישי 21/09/2021 ביצה דף כא  
יום רביעי 22/09/2021 ביצה דף כב  
יום חמישי 23/09/2021 ביצה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/09/2021 beitzah024_Ochel_Nefesh.pdf ביצה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/09/2021 beitzah025_Shechita_Mitzva_Matir.pdf ביצה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/09/2021 ביצה דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/09/2021 ביצה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/09/2021 ביצה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/09/2021 ביצה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/09/2021 ביצה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/10/2021 ביצה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/10/2021 ביצה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/10/2021 beitzah033_Opening_Packages.pdf ביצה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/10/2021 ביצה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/10/2021 ביצה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/10/2021 ביצה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/10/2021 ביצה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/10/2021 ביצה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/10/2021 ביצה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/10/2021 beitzah040_Muktzah_Shabbat_YomTov.pdf ביצה דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"