דף היומי של שמעון וולף - מסכת בכורות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת בכורות
תאריךדף 
יום ראשון 20/09/2026 bechorot002_Pesukim_Intro.pdf בכורות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/04/2019 בכורות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/09/2026 בכורות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/09/2026 בכורות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/09/2026 bechorot005_Money_Kodesh.pdf בכורות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/09/2026 בכורות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/09/2026 בכורות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/09/2026 בכורות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/09/2026 בכורות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/09/2026 בכורות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/09/2026 bechorot011_Kinyan_Nochri_BaAretz.pdf בכורות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/04/2019 בכורות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/09/2026 בכורות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/04/2019 בכורות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/10/2026 bechorot013_Pesukim_Perek2.pdf בכורות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/04/2019 בכורות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/10/2026 בכורות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/05/2019 בכורות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/10/2026 בכורות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/05/2019 בכורות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/10/2026 bechorot016_Sheep_Generations.pdf בכורות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/10/2026 bechorot017_Efshar_LTzamtzem.pdf בכורות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/10/2026 בכורות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/10/2026 בכורות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/05/2019 בכורות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/10/2026 בכורות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/05/2019 בכורות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/10/2026 בכורות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/05/2019 בכורות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/10/2026 בכורות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/05/2019 בכורות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/10/2026 בכורות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/05/2019 בכורות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/10/2026 בכורות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/10/2026 bechorot025_Pasik_Reishei.pdf בכורות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/05/2019 בכורות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/10/2026 בכורות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/05/2019 בכורות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/10/2026 bechorot027_Teruma_Chala_Today.pdf בכורות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/05/2019 בכורות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/10/2026 בכורות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/05/2019 בכורות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/10/2026 bechorot029_Torah_Pay.pdf בכורות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/05/2019 בכורות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/10/2026 בכורות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/05/2019 בכורות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/10/2026 בכורות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/10/2026 בכורות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/05/2019 בכורות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/10/2026 בכורות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/10/2026 בכורות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/05/2019 בכורות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/10/2026 בכורות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/05/2019 בכורות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/10/2026 בכורות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/05/2019 בכורות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/10/2026 בכורות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/05/2019 בכורות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/10/2026 בכורות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/10/2026 בכורות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/05/2019 בכורות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/10/2026 בכורות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/10/2026 בכורות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/10/2026 בכורות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/05/2019 בכורות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/10/2026 בכורות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/11/2026 בכורות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/05/2019 בכורות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/11/2026 בכורות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/11/2026 בכורות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/06/2019 בכורות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/11/2026 bechorot047_Pru_Urvu.pdf בכורות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/11/2026 בכורות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/06/2019 בכורות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/11/2026 bechorot049_Milah_Bechor_Shehechiyanu.pdf בכורות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/06/2019 בכורות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/11/2026 bechorot050_Gold_Silver.pdf
bechorot050_Sela_Tzuri_Weight.pdf
bechorot050_Shekel_Kodesh_Currencies.pdf
בכורות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/06/2019 בכורות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/11/2026 בכורות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/06/2019 בכורות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/11/2026 בכורות דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/11/2026 בכורות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/11/2026 בכורות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/11/2026 bechorot055_Yarden_Maps.pdf בכורות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/06/2019 בכורות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/11/2026 בכורות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/06/2019 בכורות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/11/2026 בכורות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/06/2019 בכורות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/11/2026 בכורות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/06/2019 בכורות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/11/2026 בכורות דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/11/2026 בכורות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/06/2019 בכורות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/11/2026 בכורות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/06/2019 בכורות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"