דף היומי של שמעון וולף - מסכת בכורות
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת בכורות
תאריךדף 
יום ששי 19/04/2019 bechorot002_Pesukim_Intro.pdf בכורות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/11/2011 בכורות דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/04/2019 בכורות דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/04/2019 בכורות דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/04/2019 bechorot005_Money_Kodesh.pdf בכורות דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/04/2019 בכורות דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/04/2019 בכורות דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/04/2019 בכורות דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/04/2019 בכורות דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/04/2019 בכורות דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/04/2019 bechorot011_Kinyan_Nochri_BaAretz.pdf בכורות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/11/2011 בכורות דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/04/2019 בכורות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/11/2011 בכורות דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/04/2019 bechorot013_Pesukim_Perek2.pdf בכורות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/11/2011 בכורות דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/05/2019 בכורות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/11/2011 בכורות דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/05/2019 בכורות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/11/2011 בכורות דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/05/2019 bechorot016_Sheep_Generations.pdf בכורות דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/05/2019 bechorot017_Efshar_LTzamtzem.pdf בכורות דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/05/2019 בכורות דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/05/2019 בכורות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/12/2011 בכורות דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/05/2019 בכורות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/12/2011 בכורות דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/05/2019 בכורות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/12/2011 בכורות דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/05/2019 בכורות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/12/2011 בכורות דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/05/2019 בכורות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/12/2011 בכורות דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/05/2019 בכורות דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/05/2019 bechorot025_Pasik_Reishei.pdf בכורות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/12/2011 בכורות דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/05/2019 בכורות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/12/2011 בכורות דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/05/2019 bechorot027_Teruma_Chala_Today.pdf בכורות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/12/2011 בכורות דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/05/2019 בכורות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/12/2011 בכורות דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/05/2019 bechorot029_Torah_Pay.pdf בכורות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/12/2011 בכורות דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/05/2019 בכורות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/12/2011 בכורות דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/05/2019 בכורות דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/05/2019 בכורות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/12/2011 בכורות דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/05/2019 בכורות דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/05/2019 בכורות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/12/2011 בכורות דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/05/2019 בכורות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/12/2011 בכורות דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/05/2019 בכורות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/12/2011 בכורות דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/05/2019 בכורות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/12/2011 בכורות דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/05/2019 בכורות דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/05/2019 בכורות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/12/2011 בכורות דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/05/2019 בכורות דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/05/2019 בכורות דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/05/2019 בכורות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/12/2011 בכורות דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/05/2019 בכורות דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/05/2019 בכורות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/12/2011 בכורות דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/06/2019 בכורות דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/06/2019 בכורות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/12/2011 בכורות דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/06/2019 bechorot047_Pru_Urvu.pdf בכורות דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/06/2019 בכורות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/01/2012 בכורות דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/06/2019 bechorot049_Milah_Bechor_Shehechiyanu.pdf בכורות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/01/2012 בכורות דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/06/2019 bechorot050_Gold_Silver.pdf
bechorot050_Sela_Tzuri_Weight.pdf
bechorot050_Shekel_Kodesh_Currencies.pdf
בכורות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/01/2012 בכורות דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/06/2019 בכורות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/01/2012 בכורות דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/06/2019 בכורות דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/06/2019 בכורות דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/06/2019 בכורות דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/06/2019 bechorot055_Yarden_Maps.pdf בכורות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/01/2012 בכורות דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/06/2019 בכורות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/01/2012 בכורות דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/06/2019 בכורות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/01/2012 בכורות דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/06/2019 בכורות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/01/2012 בכורות דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/06/2019 בכורות דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/06/2019 בכורות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/01/2012 בכורות דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/06/2019 בכורות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/01/2012 בכורות דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"