דף היומי של שמעון וולף - מסכת בבא מציעא
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת בבא מציעא
תאריךדף 
יום ששי 01/03/2024 בבא מציעא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/09/2016 בבא מציעא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/03/2024 בבא מציעא דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/09/2016 בבא מציעא דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/03/2024 בבא מציעא דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/09/2016 בבא מציעא דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/03/2024 מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
גדר מצות לא תחמוד
בבא מציעא דף ה  
יום שבת 01/10/2016 בבא מציעא דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/03/2024 בבא מציעא דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/10/2016 בבא מציעא דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/03/2024 בבא מציעא דף ז  
יום שני 03/10/2016 בבא מציעא דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/03/2024 בבא מציעא דף ח  
יום שלישי 04/10/2016 בבא מציעא דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/03/2024 בבא מציעא דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/10/2016 בבא מציעא דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/03/2024 בבא מציעא דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/10/2016 בבא מציעא דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/03/2024 בבא מציעא דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/10/2016 בבא מציעא דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/03/2024 בבא מציעא דף יב  
יום שבת 08/10/2016 בבא מציעא דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/03/2024 בבא מציעא דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/10/2016 בבא מציעא דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/03/2024 בבא מציעא דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/10/2016 בבא מציעא דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/03/2024 בבא מציעא דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/10/2016 בבא מציעא דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/03/2024 בבא מציעא דף טז  
יום רביעי 12/10/2016 בבא מציעא דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/03/2024 בבא מציעא דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/10/2016 בבא מציעא דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/03/2024 בבא מציעא דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/10/2016 בבא מציעא דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/03/2024 בבא מציעא דף יט  
יום שבת 15/10/2016 בבא מציעא דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/03/2024 בבא מציעא דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/10/2016 בבא מציעא דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/03/2024 בבא מציעא דף כא  
יום שני 17/10/2016 בבא מציעא דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/03/2024 בבא מציעא דף כב  
יום שלישי 18/10/2016 בבא מציעא דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/03/2024 בבא מציעא דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/10/2016 בבא מציעא דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/03/2024 בבא מציעא דף כד  
יום חמישי 20/10/2016 בבא מציעא דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/03/2024 בבא מציעא דף כה  
יום ששי 21/10/2016 בבא מציעא דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/03/2024 בבא מציעא דף כו  
יום שבת 22/10/2016 בבא מציעא דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/03/2024 בבא מציעא דף כז  
יום ראשון 23/10/2016 בבא מציעא דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/03/2024 בבא מציעא דף כח  
יום שני 24/10/2016 בבא מציעא דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/03/2024 בבא מציעא דף כט  
יום שלישי 25/10/2016 בבא מציעא דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/03/2024 בבא מציעא דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/10/2016 בבא מציעא דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/03/2024 בבא מציעא דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/10/2016 בבא מציעא דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/03/2024 bava_metzia032_Lakuf_Yitzro.docx בבא מציעא דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/10/2016 בבא מציעא דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/04/2024 בבא מציעא דף לג  
יום שבת 29/10/2016 בבא מציעא דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/04/2024 בבא מציעא דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/10/2016 בבא מציעא דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/04/2024 בבא מציעא דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 31/10/2016 בבא מציעא דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/04/2024 בבא מציעא דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/11/2016 בבא מציעא דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/04/2024 בבא מציעא דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/11/2016 בבא מציעא דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/04/2024 בבא מציעא דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/11/2016 בבא מציעא דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/04/2024 בבא מציעא דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/11/2016 בבא מציעא דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/04/2024 בבא מציעא דף מ  
יום שבת 05/11/2016 בבא מציעא דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/04/2024 בבא מציעא דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/11/2016 בבא מציעא דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/04/2024 בבא מציעא דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/11/2016 בבא מציעא דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/04/2024 בבא מציעא דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/11/2016 בבא מציעא דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/04/2024 bava_metzia044_Gold_Silver.pdf בבא מציעא דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/11/2016 בבא מציעא דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/04/2024 בבא מציעא דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/11/2016 בבא מציעא דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/04/2024 בבא מציעא דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/11/2016 בבא מציעא דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/04/2024 בבא מציעא דף מז  
יום שבת 12/11/2016 בבא מציעא דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/04/2024 בבא מציעא דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/11/2016 בבא מציעא דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/04/2024 בבא מציעא דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/11/2016 בבא מציעא דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/04/2024 מצגת לביאור סוגית תגרי לוד (ללחוץ ימין ושמור) בבא מציעא דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/11/2016 בבא מציעא דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/04/2024 בבא מציעא דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/11/2016 בבא מציעא דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/04/2024 בבא מציעא דף נב  
יום חמישי 17/11/2016 בבא מציעא דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/04/2024 בבא מציעא דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/11/2016 בבא מציעא דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/04/2024 בבא מציעא דף נד  
יום שבת 19/11/2016 בבא מציעא דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/04/2024 בבא מציעא דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/11/2016 בבא מציעא דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/04/2024 בבא מציעא דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/11/2016 בבא מציעא דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/04/2024 בבא מציעא דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/11/2016 בבא מציעא דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/04/2024 בבא מציעא דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/11/2016 בבא מציעא דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/04/2024 מלבין פני חבירו ברבים בבא מציעא דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/11/2016 בבא מציעא דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/04/2024 בבא מציעא דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/11/2016 בבא מציעא דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/04/2024 בבא מציעא דף סא  
יום שבת 26/11/2016 בבא מציעא דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/04/2024 בבא מציעא דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/11/2016 בבא מציעא דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/05/2024 בבא מציעא דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/11/2016 בבא מציעא דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/05/2024 בבא מציעא דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/11/2016 בבא מציעא דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/05/2024 בבא מציעא דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/11/2016 בבא מציעא דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/05/2024 בבא מציעא דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/12/2016 בבא מציעא דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/05/2024 בבא מציעא דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/12/2016 בבא מציעא דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/05/2024 בבא מציעא דף סח  
יום שבת 03/12/2016 בבא מציעא דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/05/2024 בבא מציעא דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/12/2016 בבא מציעא דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/05/2024 בבא מציעא דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/12/2016 בבא מציעא דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/05/2024 בבא מציעא דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/12/2016 בבא מציעא דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/05/2024 בבא מציעא דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/12/2016 בבא מציעא דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/05/2024 בבא מציעא דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/12/2016 בבא מציעא דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/05/2024 בבא מציעא דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/12/2016 בבא מציעא דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/05/2024 בבא מציעא דף עה  
יום שבת 10/12/2016 בבא מציעא דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/05/2024 בבא מציעא דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/12/2016 בבא מציעא דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/05/2024 בבא מציעא דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/12/2016 בבא מציעא דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/05/2024 בבא מציעא דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/12/2016 בבא מציעא דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/05/2024 בבא מציעא דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/12/2016 בבא מציעא דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/05/2024 בבא מציעא דף פ  
יום חמישי 15/12/2016 בבא מציעא דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/05/2024 בבא מציעא דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/12/2016 בבא מציעא דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/05/2024 בבא מציעא דף פב  
יום שבת 17/12/2016 בבא מציעא דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/05/2024 בבא מציעא דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/12/2016 בבא מציעא דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/05/2024 בבא מציעא דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/12/2016 בבא מציעא דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/05/2024 בבא מציעא דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/12/2016 בבא מציעא דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/05/2024 בבא מציעא דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/12/2016 בבא מציעא דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/05/2024 בבא מציעא דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/12/2016 בבא מציעא דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/05/2024 בבא מציעא דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/12/2016 בבא מציעא דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/05/2024 בבא מציעא דף פט  
יום שבת 24/12/2016 בבא מציעא דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/05/2024 בבא מציעא דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/12/2016 בבא מציעא דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/05/2024 בבא מציעא דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/12/2016 בבא מציעא דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/05/2024 בבא מציעא דף צב  
יום שלישי 27/12/2016 בבא מציעא דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/05/2024 בבא מציעא דף צג  
יום רביעי 28/12/2016 בבא מציעא דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 01/06/2024 פסוקים לפרק ח בבא מציעא דף צד  
יום חמישי 29/12/2016 בבא מציעא דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/06/2024 בבא מציעא דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/12/2016 בבא מציעא דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/06/2024 בבא מציעא דף צו  
יום שבת 31/12/2016 בבא מציעא דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/06/2024 בבא מציעא דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/01/2017 בבא מציעא דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/06/2024 בבא מציעא דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/01/2017 בבא מציעא דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/06/2024 בבא מציעא דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/01/2017 בבא מציעא דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/06/2024 בבא מציעא דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/01/2017 בבא מציעא דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 08/06/2024 בבא מציעא דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/01/2017 בבא מציעא דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/06/2024 בבא מציעא דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/01/2017 בבא מציעא דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 10/06/2024 פסוקים לפרק ט בבא מציעא דף קג  
יום שבת 07/01/2017 בבא מציעא דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 11/06/2024 בבא מציעא דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/01/2017 בבא מציעא דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/06/2024 בבא מציעא דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/01/2017 בבא מציעא דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/06/2024 בבא מציעא דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/01/2017 בבא מציעא דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/06/2024 בבא מציעא דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/01/2017 בבא מציעא דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 15/06/2024 בבא מציעא דף קח  
יום חמישי 12/01/2017 בבא מציעא דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/06/2024 בבא מציעא דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/01/2017 בבא מציעא דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/06/2024 בבא מציעא דף קי  
יום שבת 14/01/2017 בבא מציעא דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/06/2024 בבא מציעא דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/01/2017 בבא מציעא דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/06/2024 בבא מציעא דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/01/2017 בבא מציעא דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/06/2024 בבא מציעא דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/06/2024 בבא מציעא דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/01/2017 בבא מציעא דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/06/2024 bava_metzia115_Lav_Klallot.pdf בבא מציעא דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/01/2017 בבא מציעא דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/06/2024 בבא מציעא דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/01/2017 בבא מציעא דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/06/2024 בבא מציעא דף קיז  
יום שבת 21/01/2017 בבא מציעא דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/06/2024 בבא מציעא דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/01/2017 בבא מציעא דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/06/2024 בבא מציעא דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"