דף היומי של שמעון וולף - מסכת בבא קמא
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת בבא קמא
תאריךדף 
יום שבת 04/11/2023 פסוקים בבא קמא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/06/2016 בבא קמא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/11/2023 בבא קמא דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/06/2016 בבא קמא דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/11/2023 בבא קמא דף ד  
יום שבת 04/06/2016 בבא קמא דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/11/2023 בבא קמא דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/06/2016 בבא קמא דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/11/2023 בבא קמא דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/11/2023 בבא קמא דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/06/2016 בבא קמא דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/11/2023 בבא קמא דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/06/2016 בבא קמא דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 11/11/2023 בבא קמא דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/06/2016 בבא קמא דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/11/2023 בבא קמא דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/06/2016 בבא קמא דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/11/2023 בבא קמא דף יא  
יום שבת 11/06/2016 בבא קמא דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/11/2023 בבא קמא דף יב  
יום ראשון 12/06/2016 בבא קמא דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/11/2023 בבא קמא דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/06/2016 בבא קמא דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/11/2023 בבא קמא דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/06/2016 בבא קמא דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/11/2023 בבא קמא דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/06/2016 בבא קמא דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/11/2023 בבא קמא דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/06/2016 בבא קמא דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/11/2023 בבא קמא דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/06/2016 בבא קמא דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/11/2023 בבא קמא דף יח  
יום שבת 18/06/2016 בבא קמא דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/11/2023 בבא קמא דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/06/2016 בבא קמא דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/11/2023 בבא קמא דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/06/2016 בבא קמא דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/11/2023 בבא קמא דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/06/2016 בבא קמא דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/11/2023 בבא קמא דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/06/2016 בבא קמא דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/11/2023 בבא קמא דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/06/2016 בבא קמא דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/11/2023 בבא קמא דף כד  
יום ששי 24/06/2016 בבא קמא דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/11/2023 בבא קמא דף כה  
יום שבת 25/06/2016 בבא קמא דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/11/2023 בבא קמא דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/06/2016 בבא קמא דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/11/2023 בבא קמא דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 27/06/2016 בבא קמא דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/11/2023 בבא קמא דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/06/2016 בבא קמא דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/12/2023 בבא קמא דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/06/2016 בבא קמא דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/12/2023 בבא קמא דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/06/2016 בבא קמא דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/12/2023 בבא קמא דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/07/2016 בבא קמא דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/12/2023 בבא קמא דף לב  
יום שבת 02/07/2016 בבא קמא דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/12/2023 בבא קמא דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/07/2016 בבא קמא דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/12/2023 בבא קמא דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/07/2016 בבא קמא דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/12/2023 בבא קמא דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/07/2016 בבא קמא דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/12/2023 בבא קמא דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/07/2016 בבא קמא דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/12/2023 בבא קמא דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/07/2016 בבא קמא דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/12/2023 בבא קמא דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/07/2016 בבא קמא דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/12/2023 בבא קמא דף לט  
יום שבת 09/07/2016 בבא קמא דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/12/2023 בבא קמא דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/07/2016 בבא קמא דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/12/2023 בבא קמא דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/12/2023 בבא קמא דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/07/2016 בבא קמא דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/12/2023 בבא קמא דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/07/2016 בבא קמא דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/12/2023 בבא קמא דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/07/2016 בבא קמא דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/12/2023 בבא קמא דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/07/2016 בבא קמא דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/12/2023 בבא קמא דף מו  
יום שבת 16/07/2016 בבא קמא דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/12/2023 בבא קמא דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/07/2016 בבא קמא דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/12/2023 בבא קמא דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/12/2023 בבא קמא דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/07/2016 בבא קמא דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/12/2023 בבא קמא דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/07/2016 בבא קמא דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/12/2023 בבא קמא דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/07/2016 בבא קמא דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/12/2023 בבא קמא דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/07/2016 בבא קמא דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/12/2023 בבא קמא דף נג  
יום שבת 23/07/2016 בבא קמא דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/12/2023 בבא קמא דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/07/2016 בבא קמא דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/12/2023 בבא קמא דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/12/2023 בבא קמא דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/07/2016 בבא קמא דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/12/2023 בבא קמא דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/07/2016 בבא קמא דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/12/2023 בבא קמא דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/07/2016 בבא קמא דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/12/2023 בבא קמא דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/07/2016 בבא קמא דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/01/2024 בבא קמא דף ס  
יום שבת 30/07/2016 בבא קמא דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/01/2024 בבא קמא דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 31/07/2016 בבא קמא דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/01/2024 בבא קמא דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/01/2024 bava_kama063_chart_ganav.pdf בבא קמא דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/08/2016 בבא קמא דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/01/2024 בבא קמא דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/08/2016 בבא קמא דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/01/2024 בבא קמא דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/08/2016 בבא קמא דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/01/2024 בבא קמא דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/08/2016 בבא קמא דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/01/2024 בבא קמא דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/08/2016 בבא קמא דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/01/2024 בבא קמא דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/01/2024 בבא קמא דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/01/2024 בבא קמא דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/08/2016 בבא קמא דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/01/2024 bava_kama071_Chart_Mevashel.pdf בבא קמא דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/08/2016 בבא קמא דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/01/2024 בבא קמא דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/08/2016 בבא קמא דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/01/2024 בבא קמא דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/08/2016 בבא קמא דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/01/2024 טבלא לסוגיא בבא קמא דף עד  
יום שבת 13/08/2016 בבא קמא דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/01/2024 בבא קמא דף עה  
יום ראשון 14/08/2016 בבא קמא דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/01/2024 בבא קמא דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/08/2016 בבא קמא דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/01/2024 בבא קמא דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/08/2016 בבא קמא דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/01/2024 בבא קמא דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/08/2016 בבא קמא דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/01/2024 בבא קמא דף עט  
יום חמישי 18/08/2016 בבא קמא דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/01/2024 בבא קמא דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/08/2016 בבא קמא דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/01/2024 בבא קמא דף פא  
יום שבת 20/08/2016 בבא קמא דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/01/2024 בבא קמא דף פב  
יום ראשון 21/08/2016 בבא קמא דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/01/2024 פסוקים לפרק ח בבא קמא דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/08/2016 בבא קמא דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/01/2024 בבא קמא דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/08/2016 בבא קמא דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/01/2024 בבא קמא דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/08/2016 בבא קמא דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/01/2024 בבא קמא דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/08/2016 בבא קמא דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/01/2024 בבא קמא דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/08/2016 בבא קמא דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/01/2024 בבא קמא דף פח  
יום שבת 27/08/2016 בבא קמא דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/01/2024 בבא קמא דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/08/2016 בבא קמא דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/01/2024 בבא קמא דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/08/2016 בבא קמא דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/02/2024 בבא קמא דף צא  
יום שלישי 30/08/2016 בבא קמא דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/02/2024 בבא קמא דף צב  
יום רביעי 31/08/2016 בבא קמא דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/02/2024 בבא קמא דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/09/2016 בבא קמא דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/02/2024 בבא קמא דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/09/2016 בבא קמא דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/02/2024 בבא קמא דף צה  
יום שבת 03/09/2016 בבא קמא דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/02/2024 בבא קמא דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/09/2016 בבא קמא דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/02/2024 בבא קמא דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/09/2016 בבא קמא דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/02/2024 בבא קמא דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/09/2016 בבא קמא דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/02/2024 בבא קמא דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/09/2016 בבא קמא דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/02/2024 בבא קמא דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/09/2016 בבא קמא דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/02/2024 בבא קמא דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/09/2016 בבא קמא דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/02/2024 בבא קמא דף קב  
יום שבת 10/09/2016 בבא קמא דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/02/2024 פסוקים לדפים קג-קיא בבא קמא דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/09/2016 בבא קמא דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/02/2024 בבא קמא דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/09/2016 בבא קמא דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/02/2024 בבא קמא דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/09/2016 בבא קמא דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/02/2024 בבא קמא דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/09/2016 בבא קמא דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/02/2024 בבא קמא דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/09/2016 בבא קמא דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/02/2024 בבא קמא דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/09/2016 בבא קמא דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/02/2024 בבא קמא דף קט  
יום שבת 17/09/2016 בבא קמא דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/02/2024 בבא קמא דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/09/2016 בבא קמא דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/02/2024 בבא קמא דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/09/2016 בבא קמא דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/02/2024 בבא קמא דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/09/2016 בבא קמא דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/02/2024 דינא דמלכותא דינא בבא קמא דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/09/2016 בבא קמא דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/02/2024 יאוש ספרים בזמן השואה בבא קמא דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/09/2016 בבא קמא דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/02/2024 בבא קמא דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/09/2016 בבא קמא דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/02/2024 בבא קמא דף קטז  
יום שבת 24/09/2016 בבא קמא דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/02/2024 בבא קמא דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/09/2016 בבא קמא דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/02/2024 בבא קמא דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/09/2016 בבא קמא דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/02/2024 בבא קמא דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/09/2016 בבא קמא דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"