דף היומי של שמעון וולף - מסכת בבא בתרא
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת בבא בתרא
תאריךדף 
יום חמישי 27/06/2024 בבא בתרא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/01/2017 בבא בתרא דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/06/2024 בבא בתרא דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/01/2017 בבא בתרא דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/06/2024 בבא בתרא דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/01/2017 בבא בתרא דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/06/2024 בבא בתרא דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/01/2017 בבא בתרא דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/07/2024 בבא בתרא דף ו  
יום שבת 28/01/2017 בבא בתרא דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/07/2024 בבא בתרא דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/01/2017 בבא בתרא דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/07/2024 בבא בתרא דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/01/2017 בבא בתרא דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/07/2024 בבא בתרא דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/01/2017 בבא בתרא דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/07/2024 בבא בתרא דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/02/2017 בבא בתרא דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/07/2024 בבא בתרא דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/02/2017 בבא בתרא דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/07/2024 בבא בתרא דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/02/2017 בבא בתרא דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/07/2024 בבא בתרא דף יג  
יום שבת 04/02/2017 בבא בתרא דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/07/2024 בבא בתרא דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/02/2017 בבא בתרא דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/07/2024 bava_batra015_Last_8_Pesukim.pdf בבא בתרא דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/02/2017 בבא בתרא דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/07/2024 בבא בתרא דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/02/2017 בבא בתרא דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/07/2024 בבא בתרא דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/02/2017 בבא בתרא דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/07/2024 מחלוקת רש"י ורבינו תם
bava_batra018.pdf
בבא בתרא דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 09/02/2017 בבא בתרא דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/07/2024 בבא בתרא דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 10/02/2017 בבא בתרא דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/07/2024 בבא בתרא דף כ  
יום שבת 11/02/2017 בבא בתרא דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/07/2024 בבא בתרא דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/02/2017 בבא בתרא דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/07/2024 בבא בתרא דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/02/2017 בבא בתרא דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/07/2024 בבא בתרא דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/02/2017 בבא בתרא דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/07/2024 בבא בתרא דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/02/2017 בבא בתרא דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/07/2024 בבא בתרא דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/02/2017 בבא בתרא דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/07/2024 בבא בתרא דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/02/2017 בבא בתרא דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/07/2024 תרשים וטבלאות לט"ז אמות של עולא בבא בתרא דף כז  
יום שבת 18/02/2017 בבא בתרא דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/07/2024 בבא בתרא דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/02/2017 בבא בתרא דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/07/2024 בבא בתרא דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/07/2024 בבא בתרא דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/07/2024 בבא בתרא דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/02/2017 בבא בתרא דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/07/2024 בבא בתרא דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/02/2017 בבא בתרא דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/07/2024 בבא בתרא דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/02/2017 בבא בתרא דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/07/2024 בבא בתרא דף לד  
יום שבת 25/02/2017 בבא בתרא דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/07/2024 בעלי דינים הרי הם רשעים בבא בתרא דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/02/2017 בבא בתרא דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/07/2024 בבא בתרא דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/08/2024 בבא בתרא דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/02/2017 בבא בתרא דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/08/2024 בבא בתרא דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/03/2017 בבא בתרא דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/08/2024 בבא בתרא דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 02/03/2017 בבא בתרא דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/08/2024 בבא בתרא דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 03/03/2017 בבא בתרא דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/08/2024 בבא בתרא דף מא  
יום שבת 04/03/2017 בבא בתרא דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/08/2024 בבא בתרא דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/03/2017 בבא בתרא דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/08/2024 בבא בתרא דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/03/2017 בבא בתרא דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/08/2024 בבא בתרא דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/03/2017 בבא בתרא דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/08/2024 בבא בתרא דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/08/2024 בבא בתרא דף מו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/08/2024 בבא בתרא דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/08/2024 bava_batra048_Get_Meuseh.pdf בבא בתרא דף מח  
יום שלישי 13/08/2024 בבא בתרא דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/08/2024 בבא בתרא דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/08/2024 בבא בתרא דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/03/2017 בבא בתרא דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/08/2024 בבא בתרא דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/03/2017 בבא בתרא דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/08/2024 בבא בתרא דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 16/03/2017 בבא בתרא דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/08/2024 מקורות לסוגית עני מהפך בחררה בבא בתרא דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/03/2017 בבא בתרא דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/08/2024 בבא בתרא דף נה  
יום שבת 18/03/2017 בבא בתרא דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/08/2024 בבא בתרא דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/03/2017 בבא בתרא דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/08/2024 bava_batra057_Rashbam.pdf בבא בתרא דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/08/2024 בבא בתרא דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/03/2017 בבא בתרא דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/08/2024 בבא בתרא דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/03/2017 בבא בתרא דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/08/2024 מקורות לסוגית זכר לחורבן בבא בתרא דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 23/03/2017 בבא בתרא דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/08/2024 בבא בתרא דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/03/2017 בבא בתרא דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/08/2024 בבא בתרא דף סב  
יום שבת 25/03/2017 בבא בתרא דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/08/2024 בבא בתרא דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 26/03/2017 בבא בתרא דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/08/2024 בבא בתרא דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/08/2024 בבא בתרא דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 28/03/2017 בבא בתרא דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/08/2024 בבא בתרא דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 29/03/2017 בבא בתרא דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/08/2024 תמונות בית הבד בבא בתרא דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 30/03/2017 בבא בתרא דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/09/2024 בבא בתרא דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 31/03/2017 בבא בתרא דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/09/2024 בבא בתרא דף סט  
יום שבת 01/04/2017 בבא בתרא דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/09/2024 בבא בתרא דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/04/2017 בבא בתרא דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/09/2024 בבא בתרא דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/09/2024 בבא בתרא דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/04/2017 בבא בתרא דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/09/2024 בבא בתרא דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/04/2017 בבא בתרא דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/09/2024 מקורות לסוגית לועג לרש בבא בתרא דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/04/2017 בבא בתרא דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/09/2024 בבא בתרא דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 07/04/2017 בבא בתרא דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/09/2024 מקורות לסוגית קנין מסירה בבא בתרא דף עו  
יום שבת 08/04/2017 בבא בתרא דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/09/2024 בבא בתרא דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 09/04/2017 בבא בתרא דף עז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/09/2024 בבא בתרא דף עח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/09/2024 בבא בתרא דף עט  
יום שלישי 11/04/2017 בבא בתרא דף עט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/09/2024 בבא בתרא דף פ  
יום רביעי 12/04/2017 בבא בתרא דף פ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/09/2024 האם מותר לגר לומר לאבותינו? בבא בתרא דף פא  
יום חמישי 13/04/2017 בבא בתרא דף פא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/09/2024 בבא בתרא דף פב  
יום ששי 14/04/2017 בבא בתרא דף פב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/09/2024 בבא בתרא דף פג  
יום שבת 15/04/2017 בבא בתרא דף פג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/09/2024 בבא בתרא דף פד  
יום ראשון 16/04/2017 בבא בתרא דף פד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/09/2024 בבא בתרא דף פה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 19/09/2024 בבא בתרא דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/04/2017 בבא בתרא דף פו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/09/2024 מקורות לסוגית אבידה מדעת בבא בתרא דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/04/2017 בבא בתרא דף פז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/09/2024 בבא בתרא דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/04/2017 בבא בתרא דף פח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/09/2024 בבא בתרא דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/04/2017 בבא בתרא דף פט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/09/2024 טבלאות וביאורים למדות לח ויבש בבא בתרא דף צ  
יום שבת 22/04/2017 בבא בתרא דף צ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/09/2024 בבא בתרא דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/04/2017 בבא בתרא דף צא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/09/2024 בבא בתרא דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/04/2017 בבא בתרא דף צב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/09/2024 בבא בתרא דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/04/2017 בבא בתרא דף צג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/09/2024 בבא בתרא דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/04/2017 בבא בתרא דף צד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/09/2024 המוכר מרתף יין בבא בתרא דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/04/2017 בבא בתרא דף צה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/09/2024 בבא בתרא דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/04/2017 בבא בתרא דף צו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/09/2024 בבא בתרא דף צז  
יום שבת 29/04/2017 בבא בתרא דף צז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/10/2024 בבא בתרא דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/04/2017 בבא בתרא דף צח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/10/2024 בבא בתרא דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/05/2017 בבא בתרא דף צט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/10/2024 בבא בתרא דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/05/2017 בבא בתרא דף ק להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/10/2024 ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב בבא בתרא דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/05/2017 בבא בתרא דף קא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/10/2024 ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב בבא בתרא דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/05/2017 בבא בתרא דף קב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/10/2024 בבא בתרא דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/05/2017 בבא בתרא דף קג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/10/2024 בבא בתרא דף קד  
יום שבת 06/05/2017 בבא בתרא דף קד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/10/2024 בבא בתרא דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/05/2017 בבא בתרא דף קה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/10/2024 בבא בתרא דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/05/2017 בבא בתרא דף קו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/10/2024 פסוקים לפרק יש נוחלין בבא בתרא דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/05/2017 בבא בתרא דף קז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/10/2024 בבא בתרא דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/05/2017 בבא בתרא דף קח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/10/2024 בבא בתרא דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/05/2017 בבא בתרא דף קט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/10/2024 בבא בתרא דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/05/2017 בבא בתרא דף קי להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/10/2024 בבא בתרא דף קיא  
יום שבת 13/05/2017 בבא בתרא דף קיא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/10/2024 בבא בתרא דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/05/2017 בבא בתרא דף קיב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/10/2024 בבא בתרא דף קיג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/10/2024 בבא בתרא דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/05/2017 בבא בתרא דף קיד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/10/2024 bava_batra115_Nachala_Tzidukim.pdf בבא בתרא דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/05/2017 בבא בתרא דף קטו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/10/2024 בבא בתרא דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/05/2017 בבא בתרא דף קטז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/10/2024 בבא בתרא דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/05/2017 בבא בתרא דף קיז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/10/2024 בבא בתרא דף קיח  
יום שבת 20/05/2017 בבא בתרא דף קיח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 22/10/2024 בבא בתרא דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/05/2017 בבא בתרא דף קיט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 23/10/2024 בבא בתרא דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/05/2017 בבא בתרא דף קכ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 24/10/2024 בבא בתרא דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/05/2017 בבא בתרא דף קכא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 25/10/2024 בבא בתרא דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/05/2017 בבא בתרא דף קכב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 26/10/2024 בבא בתרא דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/05/2017 בבא בתרא דף קכג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 27/10/2024 בבא בתרא דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/05/2017 בבא בתרא דף קכד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 28/10/2024 בבא בתרא דף קכה  
יום שבת 27/05/2017 בבא בתרא דף קכה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 29/10/2024 בבא בתרא דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/05/2017 בבא בתרא דף קכו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 30/10/2024 בבא בתרא דף קכז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 31/10/2024 בבא בתרא דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/05/2017 בבא בתרא דף קכח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/11/2024 בבא בתרא דף קכט  
יום רביעי 31/05/2017 בבא בתרא דף קכט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/11/2024 בבא בתרא דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/06/2017 בבא בתרא דף קל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 03/11/2024 בבא בתרא דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/06/2017 בבא בתרא דף קלא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 04/11/2024 בבא בתרא דף קלב  
יום שבת 03/06/2017 בבא בתרא דף קלב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 05/11/2024 בבא בתרא דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/06/2017 בבא בתרא דף קלג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 06/11/2024 בבא בתרא דף קלד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 07/11/2024 בבא בתרא דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/06/2017 בבא בתרא דף קלה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 08/11/2024 בבא בתרא דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/06/2017 בבא בתרא דף קלו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 09/11/2024 מתנה על מנת להחזיר בבא בתרא דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/06/2017 בבא בתרא דף קלז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 10/11/2024 בבא בתרא דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/06/2017 בבא בתרא דף קלח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/11/2024 בבא בתרא דף קלט  
יום שבת 10/06/2017 בבא בתרא דף קלט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/11/2024 בבא בתרא דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/06/2017 בבא בתרא דף קמ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/11/2024 בבא בתרא דף קמא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 14/11/2024 בבא בתרא דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/06/2017 בבא בתרא דף קמב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/11/2024 בבא בתרא דף קמג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/06/2017 בבא בתרא דף קמג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/11/2024 בבא בתרא דף קמד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/06/2017 בבא בתרא דף קמד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/11/2024 בבא בתרא דף קמה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/06/2017 בבא בתרא דף קמה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/11/2024 בבא בתרא דף קמו  
יום שבת 17/06/2017 בבא בתרא דף קמו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/11/2024 בבא בתרא דף קמז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/06/2017 בבא בתרא דף קמז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/11/2024 בבא בתרא דף קמח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/06/2017 בבא בתרא דף קמח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 21/11/2024 בבא בתרא דף קמט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/06/2017 בבא בתרא דף קמט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/11/2024 בבא בתרא דף קנ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/06/2017 בבא בתרא דף קנ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/11/2024 מתנת שכיב מרע בבא בתרא דף קנא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/06/2017 בבא בתרא דף קנא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/11/2024 בבא בתרא דף קנב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/06/2017 בבא בתרא דף קנב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/11/2024 בבא בתרא דף קנג  
יום שבת 24/06/2017 בבא בתרא דף קנג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/11/2024 בבא בתרא דף קנד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/06/2017 בבא בתרא דף קנד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 27/11/2024 בבא בתרא דף קנה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/06/2017 בבא בתרא דף קנה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 28/11/2024 בבא בתרא דף קנו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/06/2017 בבא בתרא דף קנו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 29/11/2024 בבא בתרא דף קנז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/06/2017 בבא בתרא דף קנז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 30/11/2024 בבא בתרא דף קנח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/06/2017 בבא בתרא דף קנח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/12/2024 בבא בתרא דף קנט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/06/2017 בבא בתרא דף קנט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 02/12/2024 בבא בתרא דף קס  
יום שבת 01/07/2017 בבא בתרא דף קס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 03/12/2024 בבא בתרא דף קסא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 02/07/2017 בבא בתרא דף קסא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 04/12/2024 בבא בתרא דף קסב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 03/07/2017 בבא בתרא דף קסב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 05/12/2024 בבא בתרא דף קסג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 04/07/2017 בבא בתרא דף קסג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 06/12/2024 בבא בתרא דף קסד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 05/07/2017 בבא בתרא דף קסד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 07/12/2024 בבא בתרא דף קסה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 06/07/2017 בבא בתרא דף קסה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 08/12/2024 בבא בתרא דף קסו  
יום ששי 07/07/2017 בבא בתרא דף קסו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 09/12/2024 בבא בתרא דף קסז  
יום שבת 08/07/2017 בבא בתרא דף קסז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 10/12/2024 בבא בתרא דף קסח  
יום ראשון 09/07/2017 בבא בתרא דף קסח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 11/12/2024 בבא בתרא דף קסט  
יום שני 10/07/2017 בבא בתרא דף קסט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 12/12/2024 בבא בתרא דף קע  
יום שלישי 11/07/2017 בבא בתרא דף קע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 13/12/2024 בבא בתרא דף קעא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 12/07/2017 בבא בתרא דף קעא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 14/12/2024 בבא בתרא דף קעב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 13/07/2017 בבא בתרא דף קעב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 15/12/2024 בבא בתרא דף קעג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 14/07/2017 בבא בתרא דף קעג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/12/2024 בבא בתרא דף קעד  
יום שבת 15/07/2017 בבא בתרא דף קעד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/12/2024 בבא בתרא דף קעה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 16/07/2017 בבא בתרא דף קעה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/12/2024 בבא בתרא דף קעו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 17/07/2017 בבא בתרא דף קעו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"