דף היומי של שמעון וולף - מסכת עבודה זרה
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת עבודה זרה
תאריךדף 
יום רביעי 17/01/2018 עבודה זרה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 16/08/2010 עבודה זרה דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/01/2018 עבודה זרה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 17/08/2010 עבודה זרה דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/01/2018 עבודה זרה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 18/08/2010 עבודה זרה דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/01/2018 עבודה זרה דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 21/01/2018 עבודה זרה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/08/2010 עבודה זרה דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 22/01/2018 עבודה זרה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/08/2010 עבודה זרה דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 23/01/2018 דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש עבודה זרה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/08/2010 עבודה זרה דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 24/01/2018
avoda_zara009_Timeline.pdf
עבודה זרה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/08/2010 עבודה זרה דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 25/01/2018 עבודה זרה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/08/2010 עבודה זרה דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 26/01/2018 סלע צורי ושכמייה של רופא (חוקות עכו"ם) עבודה זרה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/08/2010 עבודה זרה דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 27/01/2018 עבודה זרה דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 28/01/2018 האם מותר לעזוב את ארץ ישראל? עבודה זרה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/08/2010 עבודה זרה דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 29/01/2018 עבודה זרה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/08/2010 עבודה זרה דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 30/01/2018 שמיטה: חובת גברא או קרקע? עבודה זרה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/08/2010 עבודה זרה דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 31/01/2018 עבודה זרה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/08/2010 עבודה זרה דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/02/2018 גדרים של קירוב ערוה עבודה זרה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 31/08/2010 עבודה זרה דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/02/2018 עבודה זרה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 01/09/2010 עבודה זרה דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 03/02/2018 עבודה זרה דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/02/2018 שטחים תמורת שלום
סוגיות לא תחנם ונשמרת מכל דבר רע
עבודה זרה דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/02/2018 עבודה זרה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 04/09/2010 עבודה זרה דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/02/2018 עבודה זרה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 05/09/2010 עבודה זרה דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/02/2018 עבודה זרה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 06/09/2010 עבודה זרה דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/02/2018 יתרו: לפני או אחרי מתן תורה? עבודה זרה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 07/09/2010 עבודה זרה דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/02/2018 עבודה זרה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 08/09/2010 עבודה זרה דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/02/2018 עבודה זרה דף כו  
יום ראשון 11/02/2018 עבודה זרה דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/02/2018 עבודה זרה דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/02/2018 עבודה זרה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 12/09/2010 עבודה זרה דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/02/2018 האם יין מפוסטר נגדר כיין מבושל עבודה זרה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 13/09/2010 עבודה זרה דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/02/2018 עבודה זרה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 14/09/2010 עבודה זרה דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/02/2018 עבודה זרה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 15/09/2010 עבודה זרה דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/02/2018 עבודה זרה דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/02/2018 יום השמיני, יום תענית ותענית שעות עבודה זרה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 17/09/2010 עבודה זרה דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/02/2018 עבודה זרה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 18/09/2010 עבודה זרה דף לה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/02/2018 עבודה זרה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 19/09/2010 עבודה זרה דף לו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/02/2018 עבודה זרה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 20/09/2010 עבודה זרה דף לז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/02/2018 בישול עכו"ם (קפה, מפעל, בייגל, עוזרת) עבודה זרה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 21/09/2010 עבודה זרה דף לח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/02/2018 עבודה זרה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 22/09/2010 עבודה זרה דף לט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/02/2018 עבודה זרה דף מ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/02/2018 עבודה זרה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 24/09/2010 עבודה זרה דף מא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/02/2018 עבודה זרה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 25/09/2010 עבודה זרה דף מב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/02/2018 עבודה זרה דף מג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/02/2018 עבודה זרה דף מד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 01/03/2018 עבודה זרה דף מה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 02/03/2018 עבודה זרה דף מו  
יום שבת 03/03/2018 עבודה זרה דף מז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 04/03/2018 עבודה זרה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 01/10/2010 עבודה זרה דף מח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 05/03/2018 עבודה זרה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 02/10/2010 עבודה זרה דף מט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 06/03/2018 עבודה זרה דף נ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 07/03/2018 עבודה זרה דף נא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 08/03/2018 טבלא ומקורות עבודה זרה דף נב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 09/03/2018 עבודה זרה דף נג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 10/03/2018 עבודה זרה דף נד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 11/03/2018 ציור ומקורות עבודה זרה דף נה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 12/03/2018 עבודה זרה דף נו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 13/03/2018 עבודה זרה דף נז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 14/03/2018 עבודה זרה דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 11/10/2010 עבודה זרה דף נח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 15/03/2018 עבודה זרה דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 12/10/2010 עבודה זרה דף נט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 16/03/2018 עבודה זרה דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 13/10/2010 עבודה זרה דף ס להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 17/03/2018 עבודה זרה דף סא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 18/03/2018 סחורה בפירות שביעית עבודה זרה דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 15/10/2010 עבודה זרה דף סב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 19/03/2018 עבודה זרה דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 16/10/2010 עבודה זרה דף סג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 20/03/2018 עבודה זרה דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 17/10/2010 עבודה זרה דף סד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 21/03/2018 לועג לרש עבודה זרה דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 18/10/2010 עבודה זרה דף סה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 22/03/2018 עבודה זרה דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 19/10/2010 עבודה זרה דף סו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 23/03/2018 עבודה זרה דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 20/10/2010 עבודה זרה דף סז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 24/03/2018 עבודה זרה דף סח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 25/03/2018 עבודה זרה דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 22/10/2010 עבודה זרה דף סט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 26/03/2018 עבודה זרה דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 23/10/2010 עבודה זרה דף ע להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 27/03/2018 עבודה זרה דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 24/10/2010 עבודה זרה דף עא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 28/03/2018 עבודה זרה דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 25/10/2010 עבודה זרה דף עב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 29/03/2018 עבודה זרה דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 26/10/2010 עבודה זרה דף עג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 30/03/2018 עבודה זרה דף עד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 31/03/2018 טבלאות ותרשים סיכום לסוגית ניגוב עבודה זרה דף עה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 01/04/2018 עבודה זרה דף עו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"