דף היומי של שמעון וולף - מסכת ערכין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ערכין
תאריךדף 
יום חמישי 19/11/2026 חיוב ראייה והסבר יראה יראה
האם חייבים להתעטף ביצית? ואיך מתעטפים
חיוב נשים במקרא מגילה
arachin002_Intro.pdf
ערכין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 18/06/2019 ערכין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 20/11/2026 זמון נשים ערכין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/06/2019 ערכין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 21/11/2026 פסוקים ולמודים לערכין ערכין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/06/2019 ערכין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 22/11/2026 טבלא לסוגית נדון בכבודו ערכין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/06/2019 ערכין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 23/11/2026 ערכין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 24/11/2026 מקורות על הפלת וולד ערכין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 25/11/2026 ערכין דף ח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 26/11/2026 תרשים וטבלאות להסבר סוגית חודש מלא\חסר ערכין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 25/06/2019 ערכין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 27/11/2026 ערכין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/06/2019 ערכין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 28/11/2026 ערכין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/06/2019 ערכין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 29/11/2026 תרשים על חישוב השמיטה היובל והחורבן ערכין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/06/2019 ערכין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 30/11/2026 ערכין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 01/12/2026 שדה אחוזה פסוקים ולמודים ערכין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/06/2019 ערכין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 02/12/2026 ערכין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/07/2019 ערכין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 03/12/2026 arachin016_LoTisna.pdf ערכין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/07/2019 ערכין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 04/12/2026 טבלא על מחלוקת רבי וחכמים ע"פ הראשונים ערכין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/07/2019 ערכין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 05/12/2026 ערכין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/07/2019 ערכין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 06/12/2026 ציורים ומקורות על זהוי מרפקו ומקום נטילת ידים ערכין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/07/2019 ערכין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 07/12/2026 ערכין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 08/12/2026 סוגית גט מעושה ערכין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/07/2019 ערכין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 09/12/2026 ערכין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/07/2019 ערכין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 10/12/2026 ערכין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/07/2019 ערכין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 11/12/2026 ערכין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/07/2019 ערכין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 12/12/2026 ערכין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/07/2019 ערכין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 13/12/2026 תרשים על סוגית גאולת שדה אחוזה ערכין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/07/2019 ערכין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 14/12/2026 ערכין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 15/12/2026 ערכין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/07/2019 ערכין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 16/12/2026 פסוקים לפרק ט ערכין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/07/2019 ערכין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 17/12/2026 ערכין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/07/2019 ערכין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 18/12/2026 ערכין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/07/2019 ערכין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 19/12/2026 קדושת הארץ והמקדש לעולם או לשעה
מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל
ערכין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/07/2019 ערכין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 20/12/2026 מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל ערכין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/07/2019 ערכין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 21/12/2026 ערכין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/07/2019 ערכין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"