דף היומי של שמעון וולף - מסכת ערכין
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מסכת ערכין
תאריךדף 
יום שלישי 18/06/2019 חיוב ראייה והסבר יראה יראה
האם חייבים להתעטף ביצית? ואיך מתעטפים
חיוב נשים במקרא מגילה
ערכין דף ב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 19/06/2019 זמון נשים ערכין דף ג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 20/06/2019 פסוקים ולמודים לערכין ערכין דף ד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 21/06/2019 טבלא לסוגית נדון בכבודו ערכין דף ה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 22/06/2019 ערכין דף ו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 23/06/2019 מקורות על הפלת וולד ערכין דף ז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 24/06/2019 ערכין דף ח  
יום שלישי 25/06/2019 תרשים וטבלאות להסבר סוגית חודש מלא\חסר ערכין דף ט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 26/06/2019 ערכין דף י להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 27/06/2019 ערכין דף יא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 28/06/2019 תרשים על חישוב השמיטה היובל והחורבן ערכין דף יב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 29/06/2019 ערכין דף יג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 30/06/2019 שדה אחוזה פסוקים ולמודים ערכין דף יד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 01/07/2019 ערכין דף טו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 02/07/2019 ערכין דף טז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 03/07/2019 טבלא על מחלוקת רבי וחכמים ע"פ הראשונים ערכין דף יז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 04/07/2019 ערכין דף יח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 05/07/2019 ציורים ומקורות על זהוי מרפקו ומקום נטילת ידים ערכין דף יט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 06/07/2019 ערכין דף כ להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 07/07/2019 סוגית גט מעושה ערכין דף כא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 08/07/2019 ערכין דף כב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 09/07/2019 ערכין דף כג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 10/07/2019 ערכין דף כד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 11/07/2019 ערכין דף כה להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 12/07/2019 תרשים על סוגית גאולת שדה אחוזה ערכין דף כו להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 13/07/2019 ערכין דף כז להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ראשון 14/07/2019 ערכין דף כח להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שני 15/07/2019 פסוקים לפרק ט ערכין דף כט להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שלישי 16/07/2019 ערכין דף ל להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום רביעי 17/07/2019 ערכין דף לא להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום חמישי 18/07/2019 קדושת הארץ והמקדש לעולם או לשעה
מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל
ערכין דף לב להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום ששי 19/07/2019 מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל ערכין דף לג להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"
יום שבת 20/07/2019 ערכין דף לד להאזין או להוריד ללחוץ ימין פה ו "שמור בשם"