בס"ד
Daf Yomi Shiur by Simon Wolf
Join List

Masechet Gittin
DateDaf 
Sun 03/13/16
Gittin Daf 2 (‏ב‎)  
Fri 10/10/08 Gittin Last Cycle Daf 2 (‏ב‎)
Sat 03/12/16
Gittin Daf 1 (‏א‎)  
Thu 10/09/08 Gittin Last Cycle Daf 1 (‏א‎)